Biblo Holmlia: – Fantastisk tilbud til de unge

Deichman Bjørvika (Foto: Deichman)

De eneste voksne som slipper inn, er formidlerne som jobber der.

9. desember åpner Deichman Biblo Holmlia, et helt unikt bibliotek som kun er åpent for folk i alderen ti til 13 år.

– Biblo Holmlia blir et fantastisk tilbud til barn og unge, i nye magiske lokaler. Her kan barna utforske, skape og lære å uttrykke seg på nye og kreative måter. De får tilgang til en rik boksamling, og vil møte ansatte som inspirerer til leseglede, lek og nysgjerrig undring, sier seksjonsleder hos Deichman, Christian Slaaen.

Trygg oase

Det er med midler fra Oslo sør-satsingen, og betydelig bidrag fra Sparebankstiftelsen, at Biblo Holmlia nå kan åpne dørene for en viktig målgruppe, som nå får sitt eget fristed. Dette blir andre gang Deichman åpner et bibliotek hvor voksne ikke har adgang. Deichman Biblo Tøyen åpnet i 2016, og ble av Time Magazine kåret til et av «verdens kuleste steder for barn». Erfaringene og inspirasjonen fra Bbilo Tøyen har kommet godt med i planleggingen av Deichman Biblo Holmlia.

Men det nye biblioteket blir ingen blåkopi av Biblo Tøyen. Deichman Biblo Holmlia har blitt utformet med innspill hentet inn fra ungdom, foreldre og lærere i lokalmiljøet, for å forstå hvilke behov og ønsker ti til 13-åringer på Holmlia faktisk har.

– Deichman Biblo Holmlia er en investering i våre barn og unge på Holmlia. Dette unike biblioteket blir en trygg oase for læring, kreativitet og utforskning, der de kan føle seg hjemme og bygge fellesskap. Biblo Holmlia har blitt utviklet i samarbeid med lokalmiljøet og på barnas egne premisser. Derfor blir dette mye mer enn et bibliotek. Det skal være et fristed for unge, sier finansbyråd Hallstein Bjercke.

Fra ungdom til ungdom

Det de har ønsket seg, er et rolig sted å føle seg trygge, et sted der de kan lære seg viktige livsferdigheter, som grensesetting, å sette ord på følelser, snakke foran publikum, lese litteratur, lage mat og mye mer. Et sted der de føler seg hjemme, og der det er gøy, inkluderende og trygt å være.

I medvirknings prosessen har Rodeo arkitekter bidratt. De har lyttet til ungdommer på Holmlia, og spurt dem hva slags møteplass de haddee ønsket seg da de var mellom 10 og 13 år. Slik har de vært med på å forme Biblo – en gave til barna som kommer etter dem.

Unik kompetanse

De som er ansatt som aktivitetsledere og koordinatorer på Biblo Holmlia, er lokale, litt eldre ungdommer (16-18 år). Tanken er å gi ungdomslederne erfaring, ansvar og mestringsfølelse. De skal jobbe med å planlegge og gjennomføre aktiviteter på Biblo, for disse ungdommene har en kompetanse ikke voksne har. De har bedre innsikt i hvilke aktiviteter som treffer den litt yngre målgruppen, og vil kunne foreslå arrangementer og aktiviteter – som debatter, konserter, bokprat, kurs og annet de selv ville ha likt da de var litt yngre.

— Gjennom områdesatsingene satser vi stort på å etablere og ruste opp innendørs og utendørs møteplasser. Jeg er glad for at vi gjennom Oslo sør-satsingen kan bidra til å gi barn og unge på Holmlia nok en trygg og god møteplass, sier byrådssekretær for byutvikling Ingeborg Tennes.

Det nye Biblo-universet har plass til alle. Enten interessen er gaming, matlaging, musikk, bøker – eller å møte venner. Og kanskje få nye.