– Vil bety enormt mye for leserne

EBok.no-sjef Lene Røren

MOMSFRITAKET VIL FÅ EFFEKT: – Se hva som skjedde i mediebransjen, sier Lene Røren.  

Digitale champagnekorker har gått i været etter at nyhetene kom fra regjeringsforhandlingene på Jeløya søndag. Med Venstre inn i regjeringen, forsvinner e-bokmomsen ut. Men er vi sikret at bokkjøperne får hele gevinsten?

Mye mer lesing

– Nå ser det endelig ut til at e-boka blir sidestilt med papirboka. Det vil bety enormt mye for leserne og for norsk litteratur og språk, sier Røren. – Et momsfritak gir leserne like vilkår uavhengig av hvordan de ønsker å konsumere bøker. For bokbransjen tror jeg det vil bety mer lesing av norske bøker totalt sett. Vi vil nå stå mye sterkere i møtet med konkurransen fra de store internasjonale digitale aktørene, sier Lene Røren.

Økte i fallende papirmarked

– Hva betyr dette konkret for dere i Ebok.no?

– For oss som er en rendyrket nettbokhandel for digitale bøker, betyr selvfølgelig momsfritaket på e-bøker mye. 2017 ble et skikkelig godt vekstår for oss, og med denne nyheten kommer definitivt ikke 2018 til å bli noe dårligere.

– Det norske e-boksalget har klatrer jevnt og trutt, men ikke opp til det høye nivået mange spådde. Kommer det virkelig store spranget nå?

– Om det er nå vi skal få se den virkelig store økningen i e-boksalget, er opp til bokbransjen selv, tenker jeg. Nå har i alle fall e-boka de samme vilkårene som papirboka, og så er det opp til oss hvordan vi forvalter det videre. Akkurat det samme skjedde jo i mediebransjen for et par år siden. De forvaltet det riktig, satset og økte salget digitalt i et fallende papirmarked, sier Lene Røren.

En mulighet til å spre litteratur

Så er spørsmålet: Er det leserne, altså bokkjøperne, som får hele gevinsten av momsfritaket?

– Jeg håper og tror at momsbortfallet kommer bokkjøperne til gode, og at forlagene ser på dette som en mulighet til å spre enda mer god, norsk litteratur på digitale plattformer, sier Lene Røren.

Hun får følge av Norli Libris-sjef John Thomasgaard:

– Prissettingen kan jeg ikke uttale meg om, den er det jo forlagene som styrer. Men forventningen er vel at prisene vil reduseres med mva-bortfallet. Det vil gjøre e-bøker mer konkurransedyktig og øke salget.

FORVENTER «EN VISS ØKNING»: John Thomasgaard.

 

Ingen dramatisk endring

– Jeg regner med en viss økning i e boksalget, men det er jo mye annet en pris som påvirker det. Så jeg tror ikke det vil bli en dramatisk endring, sier John Thomasgaard. – Det er uansett bra og riktig at formatene likebehandles, og at dette vil øke konkurransen i bokmarkedet.

– Hvordan vil dette påvirke de fysiske bokhandlene?

– Jeg tror ikke dette isolert vil ha noen stor innvirkning på antall bokhandler.

Forlagene står fritt til å prise

Når det gjelder prissettingen og gevinsten av mva-fritaket, ligger altså ballen hos forleggerne. Kan Forleggerforeningen love at forlagene vil la momsfradraget komme bokkjøperne – altså leserne – til gode? Eller risikerer vi at forleggerne stikker deler av «besparelsen» i egen lomme?

SPENT PÅ ANALYSEN: Kristenn Einarsson.

– Prising er definitivt ikke noe foreningen har noe med, sier foreningens direktør Kristenn Einarsson til DnFs nettsted. – Forlagene er fri til å prise formatene akkurat som de ønsker. I e-bokas første år gjorde vi noen undersøkelser av prisforskjellene på papir- og e-bøker. Vi kunne da fastslå at hvis vi så bort fra prisøkningseffekten av mva på e-bøker, så var gjennomsnittsprisen på e-bøkene, i forhold til papirbøkene, lavere enn kostnadsbesparelsen på de to formatene skulle tilsi. Man kan spekulere på at det ble gjort for å stimulere markedet for et nytt format. Hva som vil skje når mva bortfaller er vanskelig å spå. Mer interessant er eventuelt å se på hva som skjedde med en analyse i ettertid.