Ber Widvey sikre innkjøpsordningen

Den norske Forfatterforening, som hadde årsmøte i helgen, ber regjeringen om å sikre innkjøpsordningene for litteratur: Foreningen vedtok følgende uttalelse på årsmøtet:

Forfatterforeningens årsmøte ber regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey om å sikre innkjøpsordningene i neste års statsbudsjett. Forfatterforeningen hilser en omorganisering med mål om forbedringer av ordningene velkommen. Men en omorganisering krever at det bevilges tilstrekkelig med midler til at ordningene bidrar til at utgivelsesmangfoldet opprettholdes, og at formidlingen av de innkjøpte bøkene styrkes.