Aschehoug permitterer

TØFFE TIDER: Mads Nygaard og Aschehoug har allerede varslet permitteringer.

Korona rammer Sehesteds plass. Aschehoug har sendt ut varsel om permitteringer.

– Ja, det stemmer. Vi har, som en konsekvens av korona og som en forberedelse på situasjonen som kommer, sendt ut permitteringsvarsel til en gruppe ansatte. De permitterte arbeider i en rekke forskjellige avdelinger og funksjoner i forlagshuset, sier kommunikasjonssjef Mona Ek i Aschehoug.  

 – Hvordan har disse tingene vært diskutert internt og i samstemmighet med tillitsvalgte?

– Vi har arbeidet aktivt med situasjonen siden den oppstod og har hatt gode samtaler med og bidrag fra de tillitsvalgte. Aschehougansatte er en flott gjeng som bidrar med det som trengs, når det trengs.  

 – Hvordan forholder de andre delene av konsernet seg nå?

 Bildet er sammensatt og situasjonen ulik for de ulike virksomhetene, sier Ek i Aschehoug.

Forleggere utenlands vurderer også situasjonen fra dag til dag. I går ble det kjent at Macmillan, et av de fem store forlagshusene i USA, både kutter lønner og permitterer deler av staben.

I Sverige har to distributører av bøker måttet permittere folk i takt med synkende andel av bøker som skal distribueres til bokhandlene.