Aschehoug kutter 14 stillinger

Forlagssjef i Aschehoug, Mads Nygaard. (Foto: Vebjørn Rogne)

– Vi forsøker å redusere alle typer kostnader, og nedbemanningene er en del av dette, sier Aschehougs forlagssjef Mads Nygard.

– Årsaken til at vi kutter er at vi, som alle andre i samfunnet og bransjen, opplever økte kostnader forbundet med vår aktivitet, og lavere inntekter fra et fallende marked, sier Aschehougs forlagssjef Mads Nygaard, og peker på nedgangen i både fag- og allmennbokmarkedet i 2023.

Aschehoug har meldt internt at de må nedbemanne fjorten stillinger. To av disse er per i dag ikke besatt.

– Behovet for å redusere kostnader er generelt og stillingene som skal nedbemannes er fordelt i hele virksomheten. Ingen ønsker å miste jobben eller en god kollega, så alle synes naturligvis dette er en trist beskjed, sier Nygaard til Bok365.

Håper å løse nedbemanningen gjennom frivillighet

– Vi forsøker å redusere alle typer kostnader, og nedbemanningene er en del av dette, sier Nygaard.

I et intervju med Morgenbladet forteller tillitsvalgt i Aschehoug, Markus Igeland, at «flere reagerer på at halvparten av stillingene som kuttes, er redaktørstillinger». Nygaard forteller til Bok365 at de har hatt en åpen prosess hele veien:

– Vi har hatt en åpen og grundig prosess i forkant, der de tillitsvalgte har vært involvert hele veien. Vi står midt i gjennomføringen og håper å løse alle nedbemanninger gjennom frivillighet.

Nygaard avviser at nedbemanningen vil påvirke Aschehougs utgivelsesplaner – men innrømmer at de må gjøre tilpasninger:

– Når vi gjennomfører en nedbemanning mister vi dyktige medarbeidere. Det er et tap og vi må selvsagt gjøre noen tilpasninger som følge av det. Vi endrer ikke på utgivelsesområder og satsninger, men for å løse oppgavene vi har innenfor kultur- og kunnskapsformidling må vi alltid tilpasse oss ytre forutsetninger, slik Aschehoug løpende har gjort siden 1872.