Anniken Aalbu, sosiale medier-ansvarlig for Kombinert Norge

– Jeg leser en bok som heter Knowing Your Value: Women, Money, and Getting What You’re Worth av Mika Brzezinski.
Boken handler om kvinner i mannsdominerte bransjer og at kvinner fremdeles i 2014 blir satt lavere enn menn og tjener mindre. Det er også spennende å høre andre sine historier og høre hva vellykkede kvinner har opplevd. Selv jobber jeg i en mannsdominert bransje og noen ganger vet jeg det er lett å bli litt forsiktig i form av at man er jente.