22. juli-bok ut til folket

AUF-NESTLEDER OG ANTOLOGI-REDAKTØR: Gaute Børstad Skjervø.

Den var egentlig tenkt som en intern AUF-øvelse. Men etter at 10 000 bøker ble revet vekk, får den nå et større publikum.

– Jeg håper denne boka kan bidra til å sette folk i Norge i litt bedre stand til å diskutere 22. juli, og konsekvensene av terrorangrepet, nå ti år senere, sier Gaute Børstad Skjervø. Han er nestleder i AUF og en av redaktørene bak antologien Aldri tie, aldri glemme.

Boka skulle egentlig være til internt bruk i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i forbindelse med tiårsmarkeringen for terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya. Men etterspørselen ble så stor at AUF til slutt måtte erkjenne at de ikke kunne håndtere distribusjonen alene.

Den bunnløse sorgen

– Måtte den leses av mange, og diskuteres på arbeidsplassene, i sosiale medier og rundt kjøkkenbordene hos folk landet over. Skal vi hindre at 22. juli kan skje igjen, trenger vi at folk i alle aldre, samfunnsklasser og uavhengig av bakgrunn bidrar i diskusjonen om hvordan vi kan bekjempe at høyreekstremismens ord igjen blir til handling, sier Skjervø. Sammen med de to andre i redaksjonskomiteen – Astrid Huitfeldt og Eirin Kristin Kjær – har han samlet inn 18 bidrag fra overlevende, etterlatte, toppolitikere, akademikere, kommentatorer – og en komiker. I boka beskriver de tiden etter den mørke sommerdagen for ti år siden, den bunnløse sorgen hos de personlig berørte og den lange kampen for å gjenoppbygge AUFs leirsted i Tyrifjorden.

Første vaksinedose

Antologien har fått en rekke gode anmeldelser, blant annet i NRK: «Aldri tie, aldri glemme fungerer som en første vaksinedose mot holdningene til Breivik og idolene hans. Selve fullvaksineringen må du stå for selv», skrev Knut Hoem.

Og nå kan også lesere utenfor AUF-sfæren stifte bekjentskap med de 18 bidragene i boka. Det er forlaget Res Publica som sørger for at 3000 eksemplarer går ut i bokhandel, nær uendret. Forlaget sto også for den redaksjonelle bearbeidingen i den opprinnelige utgaven, i samarbeid med redaksjonskomiteen.

– Dypt meningsfullt

– Da vi jobbet med boka i vinter, opplevde jeg det som et dypt meningsfullt og viktig prosjekt som fortjener et stort publikum. At det nå blir en bok for allmennmarkedet, er jeg dermed veldig glad for. Denne antologien er avgjørende for den kollektive bearbeidingen av traumet som 22. juli-terroren var og fortsatt er. Den hører hjemme i offentligheten, og det er viktig at alle nå får mulighet til å lese den, sier redaktør i Res Publica Halvor Finess Tretvoll.

– Er det noen av bidragene som har gjort særlig inntrykk på deg?

– Jeg vil trekke fram Arne Emil Okkenhaugs tekst om sønnen, som ble drept på Utøya. Den uttrykker naken sorg og sinne på en måte det er umulig å ikke bli berørt av. I tillegg vil jeg si at det er fint å lese om kampen for å ta utøya tilbake, uten at historien om det som skjedde der, går tapt. Og komiker Dag Sørås reflekterer interessant om hvorvidt det går an å ta i noe så fortvilende med humorens virkemidler.

En andel av omsetningen for utgivelsen skal gå til demokrati-arbeidet Utøya.