1945 – et betydelig bokår

ÅRET 1945: Det er 7.- 8. mai i Oslo. Folk vifter med flagg fra overfylte trikker. Nå er det 75 år siden. Fotograf ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv.

I går var det 75 år siden. Krigen var over, landet var fritt. Og da kom det en flom med nye bøker og forfattere. Hva kan du?

Frigjøringslitteraturen

I går markerte vi frigjøringsdagen. Det var 75 år siden flagget kunne heises. I kjølvannet kom de en stor mengde litteratur. Hva kan du?