1 av 3 kulturkroner ble borte

Kristin Danielsen (foto: Ilja Hendel / Kulturrådet)

Kulturrådets rapport viser at 23 prosent av inntektene i bokbransjen ble borte i mars og april.

Kulturrådet har nå fått rapporten de bestilte av Menon Economics og BI:CCI. Hovedfunnet er at over en tredjedel av inntektene i kultursektoren ha forsvunnet i to to første månedene med corona.

Boksektoren kommer «best» ut av smellen. Rapporten regner med at 23 prosent av inntektene i bokbransjen forsvant. Musikkfeltet er hardest rammet, der hele 50 prosent av inntektene anslås å ha falt bort fra 12. mars og ut april. I scenekunstfeltet er tallet 42 prosent, mens det er 35 prosent for visuell kunst og 25 prosent for museums- og kulturarvfeltet.

Bortfall på 1,5 milliarder 

– Når vi har beregnet inntektsfallet, har vi sett på hele verdikjeden til den enkelte bransje, ikke kun salget til forbruker. Når en konsert avlyses, er det mange aktører som mister inntekten sin, ikke bare musikerne, opplyser professor Anne Britt Gran ved BI:CCI.

Offentlig sektors rolle i de ulike kunstfeltene har stor betydning for hvor bratt fallet har vært. Basert på anslåtte sesongvariasjoner anslås det at kulturnæringen i disse to månedene har mistet en omsetning på 1,5 mrd kroner.

Samler kunnskap

– Rapporten bekrefter våre mistanker om hvor hardt kultursektoren er rammet av koronarestriksjonene, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

– Samtidig viser den hvor mangfoldig kulturøkonomien er, og hvor viktig det er med treffsikre tiltak som kan gi forutsigbarhet i en veldig vanskelig tid. Koronapandemien kommer til å få konsekvenser langt frem i tid. I ukene som kommer vil vi fortsette å samle kunnskap, og foreslå tiltak som kan gjøre at kultursektoren kommer seg gjennom denne krisen, sier Danielsen.

Forskjell på feltene

«Kultursektoren har en mangfoldig økonomi, og de ulike feltene er også ulikt organisert. I det visuelle kunstfeltet genereres halvparten av inntektene fra enkeltmannsforetak. For musikk- og scenekunstfeltet utgjør enkeltmannsforetak under 20 prosent av inntektene, mens de står for rundt 6 prosent i litteraturbransjen og under 1 prosent i museumsfeltet. Det er også store forskjeller i den offentlige finansieringen mellom feltene. Scenekunst- og museums- og kulturarvfeltene har den høyeste andelen offentlige midler,» sier Kulturrådet i sin pressemelding.