Vinduet årets tidsskrift

Vinduet er kåret til Årets tidsskrift 2015. Tidsskriftet, under redaktør Kaja Schjerven Mollerin, sto i 2014 i en helt egen klasse når det gjelder språklig og litterær kvalitet på artiklene, i følge juryen. De framhever også tidsskriftets rolle i den store Handke-debatten i fjor. Juryen gir også hederlig omtale til det nystartede tidsskriftet Røyst.

Prisen er på 30 000 kroner. Norsk tidsskriftforening står bak prisen, som også er støttet av Norsk Journalistlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Norsk Tidsskriftforening er en organisasjon for kulturelle, politiske og vitenskapelige tidsskrifter i Norge, og har i dag 89 medlemstidsskrifter.

 

«I en helt egen klasse»

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Juryen har funnet at tidsskriftet Vinduet under redaktør Kaja Schjerven Mollerin i 2014 stod i en helt egen klasse når det gjelder språklig og litterær kvalitet på artiklene. Også med tanke på evnen til å skape debatt, stod Vinduet i en særstilling, spesielt gjennom bidraget til debatten om Peter Handke og Ibsen-prisen (Øyvind Bergs artikkel i 3/2014).

Vi opplever at det er tydelig profil på bladet, uten at den virker som en tvangstrøye, det er plass for mye ulikt stoff. Det er tydelig at redaktøren er opptatt av å formidle noe eksistensielt, og det lykkes hun i. Det handler like mye om innholdet i litteraturen som om formen, og det gjør artiklene tilgjengelige og interessante for mange.»

Jørn Aagard står for grafisk design.

 

Årets tidsskrift vinduet_1-14_cover_rgb   Røyst_Omslag_Frihet-211x300

 

Blomst til Røyst

Tidsskriftet Røyst. Politikk og tankeleik på venstresida, redigert av Gøran Thengs og Preben Sørheim, får hederlig omtale – med følgende begrunnelse:

«Tidsskriftet Røyst. Politikk og tankeleik på venstresida er basert i Bergen og kom i 2014 ut for første gang, med to omfattende numre. Det fremstår som et lovende, offensivt, velredigert bidrag til den norske tidsskriftfloraen. Det er lekende redigert og preget av overskudd og kunnskap. Formen det er gitt, bidrar også i stor grad til leselyst. Det har stor variasjon i formater og genre, og ikke minst i valg av temaer. Røyst utmerker seg i det å variere mellom lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Svært mange av artiklene oppleves som relevante. Røyst får hederlig omtale for 2014-årgangen.»

Mads Andersen står for grafisk design.

Juryen har vært ledet av Frode Molven (sjefredaktør for generell sakprosa, Vigmostad & Bjørke) og har ellers bestått av Solveig Øye (forlagsredaktør, Kagge Forlag), Margunn Vikingstad (litteraturkritiker i Morgenbladet) og Geir A. Skomsøy (designfaglig rådgiver, konseptutvikler og tekstforfatter). Prisutdeling vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo torsdag denne uka.