Ida Berntsen til Nasjonalbiblioteket

Tidligere forlagssjef i Cappelen Damm Ida Berntsen blir redaktør for alle Nasjonalbibliotekets utgivelser, mens Eline Skaar Kleven går fra programsjef-jobb på Litteraturhuset i Oslo til tilsvarende jobb i Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har ansatt tre nye medarbeidere i nyopprettede stillinger for å styrke formidlingsarbeidet.

 

Landets hukommelse

– Nasjonalbiblioteket er landets hukommelse. Men det er ikke nok å sikre hukommelsen, vi må også få folk til å bruke den. Derfor setter vi i gang en stor satsning på formidling, både i form av arrangement, utgivelser, utstillinger og digitale tjenester. Jeg er stolt og glad for at disse tre har sagt ja til å være med oss og fortelle historien om Norge slik den finnes i Nasjonalbibliotekets magasiner, sier direktør Aslak Sira Myhre.

– Dette er tre nyopprettede stillinger som viser retningen for Nasjonalbiblioteket de neste årene. I overgangen mellom en analog og en digital offentlighet er det fare for at elementer av kunnskap og dannelse forsvinner. Nasjonalbiblioteket har både en mulighet og en plikt til å formidle bredden av vår samling best mulig til flest mulig. Vi skal være et nasjonalbibliotek for fem millioner, det er vårt mål, avslutter Sira Myhre.

 

Berntsen ny redaktør

Ida Berntsen er ansatt som redaktør for Nasjonalbibliotekets utgivelser. Hun skal koordinere og styrke Nasjonalbibliotekets utgivelser av bøker, tidsskrifter og artikler rettet mot forskning, biblioteksektoren og et allment publikum. Berntsen (f. 1970) er forlegger og mangeårig forlagssjef for dokumentarlitteratur i Cappelen Damm, der hun sluttet i fjor. Hun sitter som medlem i Kulturrådets vurderingsutvalg for innkjøp av sakprosa, i programkomiteen for Norsk sakprosafestival og i Arbeiderpartiets demokrati- og medieutvalg. Tidligere har hun blant annet virket som styreleder for Språkrådet og Den norske bokprisen.

 

Bytter programsjef-beite

Eline Skaar Kleven er ansatt som programsjef. Hun skal fornye arrangementstilbudet i Nasjonalbiblioteket og åpne opp for nye og større publikumsgrupper. Skaar Kleven (f. 1979) har jobbet med programplanlegging ved Litteraturhuset i Oslo siden 2007, både som koordinator med ansvar for gjennomføring av arrangementer og som programansvarlig. Hun har en mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo.

I tillegg er Trond Myklebust ansatt som rådgiver for digital formidling og grensesnitt mellom digitale og analoge plattformer. Myklebust (f. 1972) kommer fra Aftenposten der han har jobbet i 15 år. Han har blant annet vært redigerer, vaktsjef, utvikler, designer og redaksjonssjef med ansvar for hele produksjonsflyten i mediehuset.