– Vil stå opp for systemet

Anne Gaathaug og Gloria melder seg inn i Forleggerforeningen.

– Vi ønsker å vise at vi er tilhengere av Bokavtalen og normalkontrakten, sier forlagssjef Anne Gaathaug. Før helgen sendte hennes forlag Gloria søknad om medlemskap i Forleggerforeningen.

Vil stoppe spekulasjoner

Gaathaug ønsket å sette en stopper for usikkerhet og spekulasjoner som har versert etter at de nye «Stordalen-forlagene» kom på banen:

– Noe av det vi har fått flest spørsmål om har vært vårt forhold til Bokavtalen og normalkontrakten. Derfor tenkte vi at det er like godt å flagge vårt ståsted tydelig, ved å melde oss inn, sier Gaathaug. – Også fra bokhandlerkjedenes side har det blitt uttrykt et ønske om at vi forholder oss til fastpris.

– Dere vurderte ikke samme spor som Vigmostad & Bjørge – å stå utenfor foreningen, men likevel ha fastpris på utgivelsene deres?

– Nei. Vi ønsker å stå opp for systemet.

Delt løsning?

Innmeldingen gjelder i denne runde Gloria. Hvilke veivalg man gjør i Pilar og Capitana, blir sannsynligvis avklart rett over påske.

Vigmostad & Bjørke opererte gjennom mange år med en «delt løsning», med forlaget Vigmostad & Bjørke på innsiden av Forleggerforeningen og den atskillig større omsetningen til Fagbokforlaget på utsiden. Da forlagskonsernet nærmest fikk et ultimatum om å ha hele virksomheten på innsiden eller på utsiden, valgte V&B å gå ut – blant annet med den konsekvens at V&Bs tall nå er ute av Forleggerforeningens månedlige tallrapportering.

En lignende problemstilling vil muligens bli aktuell for Pilar og Capitana, som har samme majoritetseiere, men vil neppe berøre Gloria. Selv om Stordalen og Pilar har eierinteresser også her, er det firkløveret Anne Gaathaug, Kristin Brandtsegg Johansen, Marit Johansen Storm og Katja Rugaas som har aksjemajoriteten i selskapet med sine totalt 60 prosent.

Valgte Forlagssentralen

Gloria har også landet på valg av distributør:

– Det var to gode alternativer. Vi kjenner jo Sentraldistribusjon fra før, og det er veldig bra folk som jobber der. Men etter en lang og grundig vurdering endte vi opp hos Forlagssentralen, fordi de gjorde et svært godt inntrykk på system og rapportering, sier Anne Gaathaug.