V&B ut av Forleggerforeningen

«Vi har alltid følt oss litt på utsiden», hevder Vigmostad & Bjørke.

– Jeg hadde håpet at konsernet Vigmostad & Bjørke skulle lande innenfor og det er det vi har jobbet for å få til. Slik gikk det dessverre ikke, og til syvende og sist er det deres vurdering, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen.

Fikk et ultimatum

Gjennom en årrekke har konsernet Vigmostad & Bjørke hatt et «spaltet forhold» til Forleggerforeningen: Forlaget Vigmostad & Bjørke har vært medlem, mens det store Vigmostad & Bjørke-eide Fagbokforlaget har vært på utsiden. I og med at omsetningen danner grunnlaget for medlemsavgiften til foreningen har det vært en del murring blant de øvrige forlagene, som mener V&B har spekulert i systemet. Nylig ble det vedtatt en vedtektsendring, som krever at alle forlag i et konsern skal være medlem hvis ett allerede er det – og at muligheten til å splitte omsetningen innenfor og utenfor «systemet» forsvant. Vigmostad & Bjørke fikk dermed i praksis et ultimatum: Å melde hele V&B-familien inn eller å ta det nåværende medlemsforlaget ut.

«Har følt oss på utsiden»

Vigmostad & Bjørke valgte det siste. I en e-post til sine forfattere begrunner Vigmostad & Bjørke utmeldingen slik: «Vi har gjort grundige vurderinger av fordelene for og mot medlemskap. Den største delen av vår forlagsvirksomhet er undervisningsforlaget Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke, som siden det ble etablert i 1992 har stått utenfor Forleggerforeningen. Fagbokforlaget har aldri følt at Forleggerforeningen har hatt ordentlig fokus på å jobbe for oss som undervisningsforlag, og som bergensforlag har vi alltid følt oss litt på utsiden.»

– Enorm innsats

Det er en begrunnelse Kristenn Einarsson har liten forståelse for:

– Vi har et svært velfungerende læremiddelutvalg, som er det eneste av våre utvalg som har fast plass ved styrebordet. Forleggerforeningen har lagt ned en enorm innsats opp mot Fagfornyelsen i 2020, og etablert en god og omfattende dialog med både Kunnskapsdepartementet og Stortinget, sier Kristenn Einarsson, og legger til: – Ikke minst har vi jobbet iherdig med problemstillinger rundt fylkene og NDLA (Norsk Digital Læremiddel Arena), som stikker av med 20 prosent av kunnskapsbudsjettet. Der mener jeg vi har hatt en god dialog med V&B. Senest i forrige uke var jeg i et møte om dette i Hordaland, hvor også Fagbokforlaget var med. Så jeg er svært overrasket over den begrunnelsen.

«HAR JOBBET IHERDIG»: Kristenn Einarsson.

 

Fremdeles fastpris

Et sentralt tema når forlag velger å stå utenfor Forleggerforeningen, er at de ikke lenger er bundet av fastprisen. Bastion og bestselger-forfatteren Jojo Moyes er et eksempel i så måte. Kristenn Einarsson er ikke engstelig for at mange bøker nå kan havne i fripris-terreng med V&B-utmeldingen:

– Jeg har inntrykk av at også V&B-eierne oppfatter fastprissystemet som et godt system og at et ønske om frie priser ikke har vært en faktor i deres beslutning. I så måte tror jeg ikke de kommer til å jobbe annerledes, men det gjenstår jo å se. Uansett står jo salgsleddet fritt til å sette utsalgsprisene fra årsskiftet.

– Vigmostad & Bjørke hevder at de selv kan avgjøre om de fremdeles ønsker å være et fastprisforlag – og ikke er avhengige av medlemskap i Forleggerforeningen for å håndtere dette?

– Da må de i så fall inngå avtale med hver aktør i salgsleddet, og er avhengige av at de er med på dette, i følge mitt skjønn. Fordelen med å være medlem av Forleggerforeningen er at disse hensynene automatisk er ivaretatt.

– Ønsker ingen endring

Forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke understreker at ikke de ønsker noen endringer i dagens praksis fra forlagets side: – Vi forholder oss til normalkontrakten som før og kommer til å forbli et fastprisforlag, sier Sellevold og legger til: – Forlaget skal fortsatt engasjere seg i bransjespørsmål fremover. I politisk sammenheng ser vi det som en fordel at det finnes uavhengige aktører som også støtter hovedlinjene i bransjen.

ØNSKER FORTSATT FASTPRIS: Elizabeth Sellevold.

 

Hun og eierne utelukker heller ikke at hele konsernet kan melde seg inn i Forleggerforeningen ved en senere anledning.

 

Stabilt medlemstall

Det er ikke duket for at flere forlag følger V&B ut døra fra Forleggerforeningen.

– Vi ligger stabilt i underkant av hundre medlemsforlag, sier Kristenn Einarsson, og legger spøkefullt til: – Hvis forlagene hadde sluttet å kjøpe hverandre kunne vi sikkert ha passert hundre.