Vi gratulerer Tone Myklebost!

Tone Myklebost

Tone Myklebost er i kveld tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris for sitt samlede virke som oversetter fra islandsk.

Prisen ble delt ut under Litterær festaften på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i kveld.

«Gjennom sitt betydningsfulle oversetterverk av samtidsforfattere som bl.a. Gerdur Kristný, Einar Már Guðmundsson eller Jón Kalman Stefánsson, men også av tidligere forfattere, som Halldór Laxness, fremstår Tone Myklebost som en svært viktig formidler av islandsk romankunst i Norge, og en av meget få med kompetanse til å gjengi komplekse og ambisiøse islandske romaner i en smidig og stemningssikker norsk språkdrakt,» sier blant annet juryen i sin begrunnelse.

Tone Myklebost (f. 1954) har oversatt islandsk samtidslitteratur i snart 30 år. Hun er tidligere hedret med den islandske Falkeordenen for sitt virke som oversetter.

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris er på kr 50 000 og et diplom. Juryen har bestått av Henrik Keyser Pedersen, bokanmelder i Klassekampen, Mette Rysjedal, biblioteksjef ved Lørenskog bibliotek, og Peter Svare Valeur, postdoktor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Juryens begrunnelse:
«Årets mottaker av Det skjønnlitterære oversetterfonds pris er en meget dyktig og erfaren oversetter som i en periode på nesten 30 år har oversatt islandsk samtidslitteratur.

Lille Island er i dag en litterær stormakt –her møter vi et språk, en kultur, et folk som på alle måter står oss nordmenn svært nær, men som vi likevel trenger oversettere for å forstå. Dagens prismottaker har nettopp mer enn noen annen bidratt til å gjøre dette mulig. Gjennom sitt betydningsfulle oversetterverk av samtidsforfattere som bl.a. Gerdur Kristný, Einar Már Guðmundsson eller Jón Kalman Stefánsson, men også av tidligere forfattere, som Halldór Laxness, fremstår hun som en svært viktig formidler av islandsk romankunst i Norge, og en av meget få med kompetanse til å gjengi komplekse og ambisiøse islandske romaner i en smidig og stemningssikker norsk språkdrakt. Ikke minst gjennom sine oversettelser av Jón Kalman Stefánsson har hun skapt en stor norsk leserskare og økt interessen for den islandske samtidslitteraturen.

Det er ikke bare juryen som har latt seg imponere av årets prismottaker. Myklebost er en oversetter som påfallende ofte fremheves og roses av de kritikere som anmelder skjønnlitteraturen hun har oversatt. Noe som går igjen når man snakker om henne, er hvor smidig og presist hennes norsk er, samtidig som hun gjenspeiler og treffer tonen i originalen. Myklebost greier å oversette bøyningsspråket islandsk til et norsk som er både ledig og, når det trengs, lyrisk finstemt. Mange anmeldere har fremhevet hennes oversettelser av Jón Kalman Stefánsson: De er blitt berømmet for å være «oppfinnsomme», «lekne» og «adekvate», og for på briljant vis å fange inn den islandske forfatterens såkalte «magiske realisme». Juryen er enig: Denne forfatterens inntrykkssterke og rytmiske prosa glir usedvanlig godt i Myklebosts kongeniale og stilsikre oversettelser.

Ikke minst med fjorårets utgivelse av Sommerlys, og så kommer natten, en roman Jón Kalman Stefánsson fikk den store islandske litteraturprisen for i 2005, har Myklebost skapt begeistring og utvidet forfatterens leserkrets. Det er ikke få som har uttalt at denne romanen er noe av det vakreste de noensinne har lest. Og det sier seg selv at når man kommer til en forfatter som Jón Kalman Stefánsson, hvis romaner veksler mellom beskrivende hverdagsprosa og partier med stort lyrisk nærvær, så kreves det en oversetter med Fingerspitzengefühl for både norsk og originalspråket. Myklebosts oversettelser er dessuten så overbevisende fordi hun klarer å mane frem romanenes stemninger, og dermed gjør det mulig for leserne å leve seg inn i det frodige islandske romanuniverset. Leserne blir dratt inn i atmosfæren som språket skaper, og blir selv som en del av landskapet, omgivelsene, byene, bygdene, landet og menneskene, kort sagt en del av historien.

Å oversette humoren i den ubendige islandske samtidslitteraturen må være en stor utfordring i seg selv. Myklebost takler det gang på gang med glans. Hun har de forkunnskaper som trengs når for eksempel Einar Már Guðmundssons etsende og underholdende samfunnssatire skal bibeholde sin treffsikkerhet på norsk. Også det å oversette sex-scener – ingen enkel oppgave i seg selv – gjør hun overbevisende og med stor sans for språkets myldrende konnotasjoner. I sine oversettelser av Jón Kalman Stefánsson, en forfatter som skriver i en prosa hvor bildene og inntrykkene følger tett på hverandre, og gjerne i svært lange setninger, virker Myklebost å ha klart å gjenskape originalens puls og driv, uten at det rytmiske går på bekostning av språklig presisjon. I det hele tatt er det noe svært imponerende ved Myklebosts både ledige og fininnstilte språkføring.

De islandske romanene vi her snakker om, er litterært avanserte, men de har også rukket å bli svært populære her til lands. Noe av æren for det må utvilsomt tilfalle oversetteren. Vi i juryen i Det skjønnlitterære oversetterfonds pris vil med dette hylle Tone Myklebost for hennes fantastiske arbeid med den islandske samtidslitteraturen.