«Unik i sin tilnærming»

HISTORISK TILDELING: Espen Søbye får Gyldendalprisen som første sakprosaforfatter. (foto: Finn Ståle Felberg)

FØRSTE TIL SAKPROSAFORFATTER: Espen Søbye er tildelt Gyldendalprisen og en rund halvmillion.

For første gang i historien går Gyldendalprisen til en sakprosaforfatter. I dag mottok Espen Søbye prisen i Ibsenhallen.

Espen Søbyes eminente forfatterskap fremheves av legatstyrets leder, Geir Mork, som «konsentrert og nyskapende», og som i løpet av de siste 30 årene har munnet ut i en særegen metode. Særlig fremhever Mork Søbyes bakgrunn som både filosof og mangeårig ansatt i Statistisk Sentralbyrå, en uvanlig kombinasjon for humanistiske intellektuelle.

Gripende sakprosa

LOVPRISER PRISVINNEREN: Geir Mork.

– Forfatteren, filosofen, biografen og kritikeren Espen Søbye er unik i sin tilnærming til fagstoffet sitt, sier Mork. – Mesterverket Kathe, alltid vært i Norge viser oss hvordan skriftlige kilder av ulikt slag kan fås i tale ved et nitidig og kreativt søk. Kilder som ellers og alene hadde forblitt stumme. Retorisk blir denne historien som nøkternt rekonstrueres, med en lavmælt fortellerstemme, interessant nok noe av det mest gripende som er å finne i norsk sakprosa.

Hele pristalen kan du lese her.

Forfatterskapet til Søbye begynte i 1992 med Ingen vei hjem: Arthur Omre. En biografi (Aschehoug), og rommer blant annet Folkemengdens bevegelse 1735-2014. En tabellstudie (Oktober), En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869–1965. En arkivstudie (Oktober) og fjorårets Hva vet historikerne? Om hjemmefronten og deportasjonen av jødene (Forlaget Press).

Heder og 500 000

Gyldendalprisen er en litterær pris innstiftet 1996 som en videreføring av Gyldendals legat, som ble opprettet av Gyldendal Norsk Forlag i 1934. Prisen deles ut til et særlig betydelig forfatterskap uavhengig av hvilket forlag forfatteren er tilknyttet. Prisen deles ut annet hvert år fra 2015, og er med sine 500 000 kr landets mest pengestinne litteraturpris.

Dagens legatstyre består av Bernhard Ellefsen, Knut Hoem, Kaja Schjerven Mollerin og Tonje Vold, og ledes av Geir Mork.

 

Tidligere vinnere av Gyldendalprisen:

1996:            Dag Solstad

1997:            Bjørn Aamodt

1998:            Kjartan Fløgstad

1999:            Jon Fosse

2000:            Jan Erik Vold

2001:            Cecilie Løveid

2002:            Lars Amund Vaage

2003:            Inger Elisabeth Hansen

2004:            Stein Mehren

2005:            Roy Jacobsen

2006:            Einar Økland

2007:            Ole Robert Sunde

2008:            Paal-Helge Haugen

2009:            Tomas Espedal

2010:            Vigdis Hjorth

2011:            Karl Ove Knausgård

2012:            Per Petterson

2013:            Øyvind Rimbereid

2014:            Rune Christiansen

2015:            Liv Køltzow

2017:            Tone Hødnebø

2019:            Øyvind Berg