Ukeslutt med Falch

Lyder Kvantoland / Salten Museum / Nasjonalbiblioteket / Schibsted Forlag

Vel heime etter fire års studium i hovudstaden oppdagar Tore at han ikkje lenger forstår dialekten til foreldra. (Falch: "Ho peika på Ceylon og viste ein pupp", Schibsted Forlag).