Forlagsdriften opp – Tanum tynger

MED SOLIDE TALL: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm (foto: Berit Roald)

2019-TALLENE: Forlagsresultatene peker opp, men nok en stygg Tanum-nedskrivning gir tresifret million-minus for Cappelen Damm. - Vi er i rute, forsikrer Tom Harald Jenssen, som satser på et 2020 med færre sementblokker og ekstraordinære runder.

Cappelen Damms fasit for fjoråret er klar: Konsernomsetningen er ned fra 1519 til 1427 mill. kr. Resultat før skatt lander på minus 157 millioner (i 2018 minus 186 mill.) og er preget av betydelige nedskrivninger i immaterielle eiendeler. Varemerket Tanum er nedskrevet med 120 mill. kr, mens eierandelen i Bladcentralen er nedskrevet med 40 mill. kr.

Tanum bokhandel og Bokklubber viser et minus på driften på 31 mill. av en omsetning på 538 mill. kr (foregående år: minus 38 av en omsetning på 627 mill. kr), mens Sentraldistribusjon seiler stødig med 15 mill. i bunnlinje av en omsetning på 173 mill. kr (foregående år: 18 og 185 mill. kr).

I alle ledd

Cappelen Damms toppsjef Tom Harald Jenssen (bildet) er særlig fornøyd med utviklingen på forlagssiden, hvor driftsresultatet øker fra 32 til 60 mill. kr, trass i en omsetningsnedgang fra 873 til 835 mill. kr:

– Forlaget dobler resultatet. Etter et krevende 2018, definerte vi tidlig 2019 som et restruktureringsår. Med fasiten i hånden må vi si oss godt fornøyd med utviklingen vi har hatt gjennom året. Cappelen Damm er i ferd med å gjenopprette lønnsomheten. Gode effektiviseringsprosesser i alle ledd og økning i omsetning fra digitale produkter innen både undervisning og allmennlitteraturen gir sammen med en god bokliste hovedforklaringen til resultatutviklingen.

Hva har konkret vært de viktigste effektiviseringsprosessene?

– Vi har hatt et særdeles bredt perspektiv og tatt for oss hele verdikjeden. Fra idé til ferdig solgt bok. Lite er så effektivitetsfremmende som det å sette riktig pris og bestemme riktig opplag. Cappelen Damm avskriver for eksempel all skjønnlitteratur allerede året etter utgivelse. For store opplag i utgivelsesåret blir dermed som en sementblokk rundt beina. Vi har svært gode resultater fra vårt arbeid med å redusere forlagets ukurans.

Tilpasset nye tider

Jenssen vil ikke gå i detalj om eksakte bevegelsene i antall årsverk internt, men sier følgende om utviklingen:

– Total bemanning i Akersgata er omtrent på samme nivå ved inngangen til 2020 som ved inngangen til 2018. Sammensettingen er likevel ganske forandret og gjenspeiler i større grad hvilke endringer vi ser i markedet og hvilke marginer vi må leve med i årene framover. For årlig å kunne utgi 700-800 lydbøker har Cappelen Damm lydbok økt bemanning, tilsvarende har Cappelen Damm undervisning som en konsekvens av innspurten til Fagfornyelsen, en god del høyere bemanning. Forretningsområdet Tanum er ganske vesentlig nedjustert, administrative fellestjenester er også tilpasset nye tider. Allmennredaksjonenes kapasitet er tilpasset det vi tror vil være de riktige, framtidige utgivelsesvolumene. Det betyr at noen redaksjoner har fått økt kapasitet mens andre er noe redusert.

Siste avdrag

– Vi siterte deg i mars i fjor på at «vi allerede i 2019 vil vi se en betydelig forbedring, og i 2020 skal vi være tilbake på godt, gammelt Cappelen Damm-nivå resultatmessig». Hvordan synes du det går?

– Det går definitivt bedre med Cappelen Damm, vi er absolutt i rute og har store forventninger til inneværende år.

Var nok en brutal nedskrivningsrunde for Tanum en del av planen?

– Ja, det var det. Dette henger igjen fra fusjonen, hvor alle komponenter skulle gis en verdi. Den gang gikk Tanum så det suste, og verdifastsettelsen ble deretter. Men: Ja, vi visste at vi ville få en ny stor nedskrivningsrunde i år.

Så dette er avdrag to av to, ikke avdrag to av tre?

– Det kommer ikke noe ekstraordinært her neste år, nei, forsikrer Tom Harald Jenssen.

Fortsatt framgang

Hvordan vil Fagfornyelsen slå ut inneværende år? Blir det mest investeringer eller vil det bli pluss allerede i 2020?

– Fagfornyelsen vil slå positivt ut. Omsetningen til bokgruppe 1.1. og 1.2. vil vokse, men vi vet ikke hvor mye. Det skal innfases 40 nye læreplaner, men erfaringen fra tidligere «reformer» er at det gjerne tar et år eller to før vi er på «reformens» toppnivå. Cappelen Damm undervisning vil styrke sin lønnsomhet i 2020, ikke bare som en konsekvens av Fagfornyelsen, men gjennom fortsatt framgang innen student- og profesjonsmarkedet.

Tom Harald Jenssen spår en fortsatt svak nedgang i allmennbokomsetningen i norsk bokhandel, fortsatt nedgang i omsetning gjennom massemarked og bokklubb, men vesentlig vekst i salg av digitale formater i alle kanaler.

Viktig fornyelse

Hva blir nøkkelen til å lande et best mulig Cappelen Damm-år nå i 2020?

– Gode utgivelser står alltid øverst på ønskelista. Så skal vi i enda større grad enn tidligere tilgjengeliggjøre så mange som mulig av forlagets titler innen alle sjangre i alle formater og markedsføre dem i alle kanaler og på alle plattformer. I tillegg blir det, uansett totalvolum, veldig spennende å se lærernes og skolenes mottakelse av våre mange nye læremidler, både analogt og digitalt. Egentlig kunne jeg fristes til å besvare spørsmålet ditt med å omskrive Martin Kolberg: «Fagfornyelsen! Fagfornyelsen! Fagfornyelsen!»

 

(Foto: Berit Roald)