To alternative Bokavtale-modeller

Bokavtalen – eller den såkalte bokforskiften – er nå sendt ut til 124 høringsinstanser. De har fått to modeller på bordet.

Endringer i den såkalte bokforskriften ble sendt på høring før helgen

Selv om dette i stor grad oppfattes som kulturministerens bord, er det er Nærings- og fiskeridepartementet som sender ut høringsforslaget til «endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (bokforskriften)».

Mangfold og kvalitet

– Forslagene skal styrke konkurransen i bokmarkedet, samtidig som det fortsatt legges til rette for bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet for norsk litteratur, sier kulturminister Trine Skei Grande (bildet).

Bokomsetningen har hatt unntak fra deler av konkurranselovgivningen siden 1960-tallet.

En sentral del av unntaket er at forskriften åpner for å sette bindende videresalgspriser på nye bøker, som er grunnlaget for den såkalte fastprisordningen. Dette er forbudt etter konkurranseloven § 10, og det er derfor nødvendig med et unntak for å kunne ha en fastprisordning for nye bøker.

Det viktigste endringsforslaget gjelder innretningen av fastprisordningen. I dag kan fastprisen maksimalt løpe til en bestemt utløpsdato: 1. mai året etter utgivelse.

To modeller

Departementet foreslår nå at fastprisperioden settes til maksimalt 12 måneder. Omleggingen kan løses på flere måter, og departementet ber derfor om høringsinnspill på to ulike modeller.

– Konkurransen styrkes ved at vi går bort fra dagens koordinerte frislipp av bokprisene 1. mai. Nå kommer alle fjorårets bøker på salg samtidig. Med vår løsning, kan de komme på salg på ulike tider. Det håper vi vil stimulere priskonkurransen mellom bokhandlene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lengre varighet

Modell 1 innebærer at det innføres en fastprisperiode for førsteutgivelser som løper fra utgivelsesdato og maksimalt 12 måneder frem i tid, og en kortere fastprisperiode for nye formater som løper fra utgivelsesdato og enten 3, 6 eller 9 måneder frem i tid.

Modell 2 innebærer at det innføres én fastprisperiode per tittel (uavhengig av format), som løper fra utgivelsesdato og 12 måneder frem i tid.

Det ligger også an til at Bokavtalen man nå enes om vil få lengre varighet – og at forskriften løper frem til 31. desember 2022.

Februar-frist

Forslaget er sendt ut til 124 høringsinstanser – blant dem flere utdanningsinstitusjoner landet rundt, ymse foreninger og interesseorganisasjoner, og nærmere et tyvetalls advokatkontorer.

Vi finner også et dusin organisasjoner knyttet til bokbransjen. Utvalget virker stedvis noe tilfeldig og ikke helt oppdatert. I tillegg til Den norske Forleggerforeningen står forlagene Panta, Juritzen og Bazar på invitasjonslisten. Sistnevnte er nå imprint i – og heleid av – Cappelen Damm. Norges fjerde største forlagshus Vigmostad & Bjørke, utmeldt av Forleggerforeningen, er ikke på listen. Den norske Forfatterforening er selvsagt på listen, det nye Forfatterforbundet er det ikke.

Departementet oppfordrer alle interesserte parter til å gi innspill, og fristen for dette er 12. februar 2019.