– Tilliten er borte

Forlagssjef Håkon Kolmannskog (t.v.) sammen med adm.dir. i Samlaget, Edmund Austigard.

INNKJØPSORDNINGEN: – De har misforstått mandatet sitt, sier forlagssjef i Samlaget Håkon Kolmannskog. Flere forlag opplever at kritikerroste barnebøker blir nullet.

Det er oppsiktsvekkende mange stjerneforfattere som ble avslått for innkjøp til bibliotekene i fjor. Det får Håkon Kolmannskog i Samlaget til å reagere:

– Innanfor innkjøpsordninga for vaksen skjønnlitteratur opplever vi at ordninga fungerer godt og at utvalet har forstått mandatet sitt, som er å passe på at bøkene som blir kjøpt inn, held eit minstemål av kvalitet. Når det gjeld innkjøpsutvalet for barn- og unge, er situasjonen ganske annleis. Etter fjorårets tre nullingar blei vår tillit til utvalet borte. Vi kan ikkje sjå det annleis enn at dei har misforstått mandatet sitt.

Profesjonell handsaming

Kolmannskog legger til at forlag selvsagt må akseptere nullinger, men at han har vansker for å forstå bakgrunnen for fjorårets nullinger:

– I mange tilfelle kan ein «gjette» seg til omtrent kva som var grunnen for eit avslag, det kan vere sjanger eller at ein i etterkant kanskje kan vedgå at kvaliteten ikkje var god nok. I desse tre tilfella, derimot, er det vanskeleg å trekkje slike lærdommar. Bøkene har vore underlagt streng kvalitetskontroll, m.a. har to forlagsredaktørar lese manus fleire gongar, det har vore ekstern konsulent i tillegg til profesjonell handsaming av manusredaktør, språkvaskar og korrekturlesar.

– Noko fundamentalt galt

I 2018 fikk Samlaget kjøpt inn alle sine påmeldte 12 bøker, mens i 2019 var det 3 bøker som ikke ble kjøpt inn. Dette var Brageprisvinner Rune Belsviks Fugleguten, Lars Mæhles Djevelen vil alltid finne deg og Kari Stais Jakob og Neikob: Stormen.

Kolmannskog påpeker at disse er blant landets fremste forfattere.

– Lars Mæhle har vunne U-prisen og blitt nominert til både Kritikarprisen og Brageprisen tidlegare, Kari Stais bøker om Jakob og Neikob har fått klassikarstatus. I fjor fekk ho 10-årig kunstnarstipend og den aktuelle boka fekk i tillegg full produksjonsstøtte frå Kulturrådet. Vi kan ikkje forstå at ho har skrive ei bok som plutseleg er så dårleg at innkjøpsutvalet meiner ho ikkje bør ut til biblioteka.

Rune Belsvik har også fått gode anmeldelser for Fugleguten, og boka var attpåtil nominert til Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok.

– Når ei bok som blir nominert til Brageprisen kan bli nulla, er noko fundamentalt galt. Det gjer at ei ordning som skulle vere automatisk, og skal gi forlag og forfattar forutseielege rammer, framstår omtrent like selektiv som innkjøpsordninga for sakprosa. Og slik skal det rett og slett ikkje vere, sier Kolmannskog.

Vurderer å melde i annen kategori 

– Utvalet har med desse tre konkrete nullingane (red. anm: Mæhle, Stai og Belsvik) vist at det ikkje har forstått rolla og oppdraget sitt. Innkjøpsordningane er basert på tillit begge vegar. Slik stoda er no, har Samlaget ikkje tillit til det utvalet som sit, dette har vi gitt klårt uttrykk for i møte med Kulturrådet, sier Kolmannskog.

Han understreker at utvalget ikke skal opptre som kritikere:

– Utvalet skal ikkje la seg prege av litteratursyn, dei skal ikkje vere kritikarar, dei skal ikkje vere smaksdommarar. Dei skal rett og slett passe på at ei tilllitsbasert ordning ikkje blir uthola, dei skal nulle bøker av lav kvalitet. Det er ikkje det dei har gjort her.

Kolmannsskog påpeker også at det er ekstra paradoksalt at Kulturrådet har gitt sterkt uttrykk for at de ønsker fleire barn- og ungdomsbøker på nynorsk:

– Då blir det veldig inkonsekvent når dei nullar tre av nynorskens største profilar. Når det gjeld konsekvensane av slike nullingar, så er den stor. Umiddelbart påfører det forlaget eit større økonomisk tap. Når utvalet framstår så uforutseieleg kan det medføre at vi må vurdere å melde alle bøker opp i kategori 2.

Aschehougs stjernelag nullet

– Vi veit at mange andre større forlag opplever tilsvarande. Vi er glade for at Forleggerforeningen har bedt Kulturrådet om møte nettopp for å diskutere desse spørsmåla. Eg fekk nettopp melding om at utvalet har blitt delvis fornya. Det er eit bra signal frå Kulturrådet, men det gjenstår likevel å sjå om ei delvis utskifting er nok og eg håpar at Kulturrådet gjer det klart kva mandat dei har framover, sier Kolmannskog.

Også Aschehoug opplevde å få nullet stjernenavn. Forlaget fikk kjøpt inn 18 bøker, to bøker venter på avgjørelse, mens fem bøker ble avslått.  Blant disse fem finner vi forfatternavn som Unni Lindell (Kyssefabrikken), Maja Lunde (Navnebringeren) og Iben Akerlie (Kjempefesten).

Aschehougs Sverre Henmo ønsker ikke å kommentere de aktuelle nullingene, og henviser til Forleggerforeningen.

– Har vært i dialog

Administrerende direktør i Den norske Forleggerforeningen Kristenn Einarsson sier i en e-post til Bok365 at foreningen har vært i dialog med Kulturrådet:

– I en e-post til Kulturrådet i forrige uke uttrykte Forleggerforeningen bekymring for utviklingen i innkjøpsordningen for barn og unge. Vi mener at et fagutvalg må ha en klar rolleforståelse og tolke kriteriene for de valg som er fastsatt på en gjenkjennelig måte for dem som skal vurdere påmelding til det som kalles kategori en.

Han vektlegger at det er en ordning som er basert på felles tillit:

– Dette er en tillitsbasert ordning som gir leseren den fordel at bøkene raskere når ut til leserne via bibliotekene, men som innebærer en stor økonomisk risiko for forlagene om et vurderingsutvalg vender tommelen ned. Oppstår det en mistillit til vurderingene som gjøres, risikerer man at flere forlag velger ordningen med forhåndsgodkjenning.

– Reagerte prisverdig raskt

Einarsson berømmer Kulturrådet for hvordan de håndterer saken:

– Kulturrådet reagerte prisverdig raskt og innkalt forfatterforeningene og oss til en samtale i går om innkjøpsordningene med bakgrunn i utviklingen de senere årene. Både økningen i antall påmeldte titler og endringen i fordelingen mellom de to påmeldingskategoriene var tema. Det samme var endringene i andelen innkjøpte titler i ulike kategorier. I den forbindelse ble også spørsmålet om tolkningen av vurderingskriteriene tatt opp. Det ble understreket at forlag og forfatter er avhengig av at det er en forutsigbarhet i vurderingene som gjøres.  Utviklingen i innkjøpsordningen for barn og unge ble særlig kommentert fra vår side. Både forfatterne og vi kom med innspill som Kulturrådet vil se nærmere på før vi skal møtes igjen.

Les også: Stjernelag ble nullet.