Tiende forfatter klar for Framtidsbiblioteket

Valeria Luiselli (Foto: Diego Berruecos)

26. mai kommer den mexicanske forfatteren Valeria Luiselli til Oslo – med en litterær tekst ingen skal lese på 100 år.

Luiselli er nemlig forfatter nummer 10 ut i Framtidsbiblioteket.

Den første forfatteren som leverte en tekst til Framtidsbiblioteket, var Margaret Atwood i 2015.

Siden har en rekke internasjonalt kjente forfattere bidratt med nye tekster, som skal samles i en antologi som gis ut i 2114 – på papir laget av trærne plantet i 2014 på en skogteig i Nordmarka.

Anne Beate Hovind, styreleder i Stiftelsen Framtidsbiblioteket, mener kunstprosjektet – signert skotske Katie Paterson – er «typisk norsk», med vekt på skog, natur, jordnærhet, ujålethet og ekthet.

– Kjernen i verket handler om langsiktighet, håp, tillit og ritualer. At verket varer utover vår levetid, gjør det unikt og annerledes. Det viser veien videre til dem som ennå ikke er født og som trenger å bli hørt, sier Hovind, ifølge pressemeldingen.

Valeria Luiselli starter besøket med skogstur i Nordmarka, overrekkelse av teksten til Paterson og ordfører Anne Lindboe, før kursen settes for Deichman Bjørvika. Der legges hennes litterære verk inn i en glassboks i Stillerommet, før det venter forfattersamtale.