Fange på Hitlers dødscelle

Tor Busch Krigsforbryteren
NazistenesbombingavNorge