Tar ikke bølgen

Konsernsjef John Tørres Thuv

–Det er fare for at det kan bli mindre attraktivt å arbeide i butikk, sier Ark-sjef John Tørres Thuv (bildet). Han og de andre bokhandelkjede-lederne kan styre sin begeistring for søndagsåpne butikker.

Vi er skeptiske til en full liberalisering. Det viktigste argumentet for oss er hensynet til medarbeiderne, sier John Tørres Thuv.

Han er redd den økte belastningen kan føre til at det blir mindre attraktivt å arbeide i butikk: Vi er helt avhengige av dyktige, kunnskapsrike og engasjerte ARKere.

 

–Krevende å bemanne butikkene

Heller ikke Norli Libris-sjef John Thomasgaard ønsker søndagsåpne butikker:

Vi tror dette i hovedsak vil føre til at omsetningen fordeler seg over flere dager. Noe omsetning kan kanskje hentes fra andre fritids- og kulturtilbud, men isolert sett er denne omsetningen neppe nok til å gjøre det lønnsomt å ha ytterligere en åpningsdag, sier Thomasgaard, og legger til: En annen utfordring er selvfølgelig å klare å bemanne butikkene på en tilfredsstillende måte, med enda flere åpningstider og allerede svært knappe bemanningsbudsjetter.

Omsetningen i bokbransjen har i likhet med store deler av handelen for øvrig stått stille gjennom flere år, mens kostnader og lønninger stiger. Dette er jo en fundamental utfordring, som gjør at vi må effektivisere kraftig hvert år.

 

–Kun en flytting av omsetning

Heller ikke økonomisjef Trude Uv i Notabene har tro på noen stor økning i totalomsetningen: Søndagsåpne butikker eller sentre vil kun bidra til økte kostnader og svekket lønnsomhet for butikkene, da konsekvensene bare blir en forskyvning av omsetningen.

Når man har egen butikk er man opptatt av å kunne styre åpningstidene selv. Overvekten av våre medlemmer tror ikke behovet er til stedet for å ha søndagsåpent og tror dette kan føre til mye mer økte kostnader enn økte inntekter, sier Helén Foss i Fri Bokhandel. I tillegg kommer frykten for å miste kompetent arbeidskraft hvis det blir «helgeturnuser» hvor søndag også blir en arbeidsdag. Vi har ingen tro på at bokbransjen vil oppleve høyere totalomsetning ved søndagsåpne butikker, heller at omsetningen flyttes mer til helg og at ukedager blir roligere.

 

–Er godt rustet

Blir det søndagsåpne butikker, vil vi følge det, men det er ikke noe Tanum jobber for å oppnå, sier administrerende direktør Anne-Regine Bakstad.

Også John Thomasgaard er klar på at «må man, så må man» og at Norli Libris er beredt til å ta utfordringen:

Vi er godt rustet til å møte søndagene med våre mange gode beliggenheter. De gode beliggenhetene og sentrene vil vinne ytterligere terreng på bekostning av mindre sentre og sentrumsgater.