annonse

Stikkord: Skriveinspirasjon

Å skrive kreativt handler om mot

Ordet «inspirasjon» kommer av det latinske ordet inspira, som betyr å puste inn. - Vi får altså inspirasjon fra noe utenfor oss selv, forteller forfatter Hilde Østby.