Stikkord: Rune F. Hjemås

Einsemd og skuldkjensle

FRAMSNAKKING: – Boka gjorde sterkt inntrykk på meg da eg las den, og gjer det ennå.