Stikkord: Peter Normann Waage

Retthaverske villfarne

DEBATT: Fløgstad, Rem og Søbyes rettshavari har få like, skriver Anders Neraal i et tilsvar.

Svar fra villfarne

DEBATT: De som ønsker å få bekreftet eventuelle fordommer om arrogante jurister, vil ikke på noe vis komme skuffet tilbake fra lesningen av Geir Woxholths artikkel i Tidsskrift for forretningsjus, skriver Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye.

– «Norge vårt Norge» er årets favoritt

DAGENS SOMMERGJEST: Peter Normann Waage velger seg Kaj Skagen.

Fritenkeren André Bjerke

Moderne norsk litteratur- og kulturhistorie på sitt beste.