Stikkord: Max Porter

Forfatter-skilt for fremtidshåp

Med 56 forfattere og 56 budskap, håper man å sette fokus på klimaspørsmålet.