Stikkord: Malin Stensønes

Blir ny Aschehoug-direktør

Malin Stensønes blir ny direktør for samfunnskontakt og konsernkommunikasjon i Aschehoug.