Stikkord: Lars Sørgård

Tilbake som NHH-professor

Lars Sørgard søker ikke nytt åremål som direktør for Konkurransetilsynet.