Stikkord: ingen sperrefrist

Ler litt og leier oss inn i lesinga

Underhaldande og kløktig om noko som verkar tungt.