Stikkord: Helga Songøygard Battin

Drama dekt av greiner og blad

Romandebut med dårlege vekstforhold for både menneska og den stikkande rosehagtornen frå gartneriet.