Stikkord: Håkon Strand

To sterke historier

FRAMSNAKKING: Om Norgeshistoriens største skipskatastrofe, som knapt noen utenfor Roy Jacobsens leserkrets har hørt om.