Stikkord: Camilla Brønnich Eikeland

– Blir stemoderlig behandlet

FRAMSNAKKING: Camilla Brønnich Eikeland mener barnebøker generelt får for liten oppmerksomhet i mediene.