Stikkord: Anne Merethe Prinos

Gode opplevelser er blitt enda bedre

LUKE 21: Litteraturkritikken er svekket de sist årene, men kritikken er et svært viktig nav for å gi bøker som betyr noe oppmerksomhet.