SVT stanser litteraturprofil-granskning

Knappe uker før det skulle på luften, trekker SVT i bremsen på «Uppdrag granskning»-episoden som skulle undersøke anklagene mot kjent litteraturprofil.

10. mai skulle det velrennomerte SVT-programmet «Uppdrag granskning» ta for seg anklager som i en årrekke er blitt rettet mot en kjent, svensk litteraturprofil. Nå opplyser kanalen at de har satt granskningen på pause, ettersom de ikke fullt ut kan beskytte alle medvirkende. Profilen skal selv, i følge Aftonbladet, koblet inn flere kjente advokater.

Programmets granskning har lenge vært en av programmets mest omtalte, selv før episodene foreligger. Det har versert rykter om at granskningen ville slå ned som en bombe i den svenske bokbransjen, og at den omfatter flere av Sveriges største forfattere.

 – Vi kommer aldri kommentere ryktene

– Den er ikke stoppet, den er satt på pause. Vi har ikke satt noen publiseringsdato, suer ansvarlig redaktør for «Uppdrag granskning», Axel Björklund, til Aftonbladet.

I følge den svenske avisen har stjerneadvokat Johan Eriksson på vegne av sin klient sendt SVT et dokument med 75 punkter. Her påstås det blant annet at programmets reportere har begått «förtal», altså ærekrenking, ved å be om kommentarer fra ulike personer i bransjen på «veldig alvorlige anklager». I dokumentet forsøker også Eriksson å diskreditere en av reporterne som har deltatt i granskningen.

Visedirektøren i det utpekte foretaket skriver i en skriftlig kommentar til Aftonbladet:

«Vi kommer aldri til å kommentere ryktene og avstår i dette tilfellet å kommentere SVTs avgjørelse. Ettersom det ikke finnes noe som underbygger anklagene mot X håper jeg han, etter to års granskning, nå kan få et lite pusterom. Vi vil ha oss frabedt å bli uthengt etter å ha blitt uskyldig anklaget.»