Tenåringer dropper papir

MER LYD: Svenske tenåringer svikter papirboka, men hører mer på lydbok enn noen gang. Foto: NBL / iStock.

Ny undersøkelse viser at under halvparten av svenske tenåringer har lest en papirbok det siste året. Hvordan står det til i Norge?

I følge Svensk Bokhandel er papirbøker lite populært blant svenske tenåringer. Nye tall fra undersøkelsen «Svenskarna och internet» viser et digitalisert Sverige, der lesning av papir blant unge går ned og lytting til lydbøker går opp.

Bak rapporten står organisasjonen Internetstiftelsen, som kan fortelle at under halvparten av svenske tenåringer har lest en papirbok det siste året, og kun 10%  har lest en e-bok. 20% har lyttet til en lydbok. Blant barn var tallene litt høyere, der hele 61% sa at de hadde lest en papirbok det siste året, og 28% sa at de leste hver dag.

Boka taper terreng

Silje Tretvoll fra Foreningen !les.

Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les, forteller at de samme tendensene er tydelige også i Norge.

– Tallene i undersøkelsen indikerer det vi allerede vet, nemlig at boka fortsatt er et medium lesere foretrekker, men at den taper terreng sammenlignet med strømmetjenester og andre plattformer, spesielt i ungdomsalderen, sier Tretvoll.

Hun ønsker likevel å se det positive i den svenske undersøkelsen.

– I en tid der lesing prioriteres bort til fordel for andre medium, og lesevaner er i endring, synes jeg det er positivt at 61 prosent av 8-11-åringer og nærmere halvparten av 12-15-åringer faktisk leser og da ser ut til å velge papirboka, sier Tretvoll.

Lesevaner i endring

Tretvoll understreker at hvis vi går nærmere inn på den svenske undersøkelsen, så ser man at svarene er gitt av et lite utvalg med få respondenter.

– Man skal passe seg for å generalisere svarene når man kun har spurt få, sier hun.

Samtidig er det slik at flere norske undersøkelser også viser nedgang i lesning blant tenåringer. Tretvoll forteller at før sommeren viste SSBs mediebruksundersøkelse 2020 at norske 9–15 åringer hver dag i snitt bruker 180 minutter på internett, 81 minutter på digitale spill og 43 minutter på TV og 11 minutter til å lese bøker. PISA 2018, som måler lesing blant 15-åringer, viser dessuten at ungdoms lesevaner er i endring.

– Undersøkelsen viser at seks av ti elever leser bare når de må og dokumenterer en tydelig tilbakegang i norske 15-åringers leseferdigheter. Over halvparten av elevene i undersøkelsen sier at de ikke leser på fritiden. Samtidig framkommer det at tiden elevene bruker til å lese på skjerm øker, sier hun.

Tid og konkurranse

På spørsmål om hva hun tror er grunnen til at at vi ser en nedgang i lesning blant ungdom, trekker Tretvoll frem tid og konkurranse.

– Konkurransen om folks tid er hard og det er mye en tenåring, som andre folk, skal rekke. I den svenske undersøkelsen ser en at ungdom beveger seg over i andre medier som strømming av musikk og film, sosiale medier og podkaster. Dermed prioriteres kanskje bøker bort til fordel for slik underholdning, sier Tretvoll, som mener nedgangen i lesing blant barn og unge er en samfunnsutfordring som må tas på alvor.

– Dette er et arbeid som krever samarbeid, langsiktighet og tidlig innsats. Vi i Foreningen !les gjentar også igjen og igjen at voksne må være gode lesende rollemodeller om vi skal få barn og unge til å lese; vi kan ikke regne med at barn blir lesere hvis ikke vi voksne går foran og viser at dette er lystbetont og en ting man gjør og hjelper dem til det, sier hun.