Styrelederskifte i NORLA

Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO (Foto: Ilja C. Hendel)

NFFOs Arne Vestbø blir ny styreleder i NORLA.

– Jeg er glad for og stolt over å bli vist denne tilliten, og ser fram til å samarbeide med administrasjonen og de andre styremedlemmene i årene framover, sier Vestbø.

Han overtar når styrevervet fra Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket. NORLA takker også Myhre for hans innsats de siste fire årene.

– Vi er særlig takknemlige for hans formidable innsats under NORLAs planlegging, gjennomføring og oppfølging av Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019.

«Kun en forsinkelse i sterk satsing»

– Den nylig publiserte evalueringen av Frankfurt-satsingen viser at NORLA har gjort svært mye bra som kan bygges videre på, og de ansatte har klart å holde et imponerende trøkk, til tross for at pandemien medførte mange endringer i de umiddelbare planene etter gjestelandsprosjektet i 2019, sier Vestbø, og legger til:

– Men det er selvsagt utfordrende å jobbe internasjonalt når verdens grenser i praksis er stengt. Sammen må vi nå sørge for at koronaviruset bare medførte en forsinkelse – og ikke et brudd – i en fortsatt sterk satsing på norsk litteratur i utlandet.