Starter i Rogaland

ETABLERER: Eirik Bø fra Pelikanen er prosjektleder for Tekstallianse i Stavanger. Foto: Asbjørn Jejsen

Tekstallianse etablerer seg også i Stavanger med eget litteraturhus. Eirik Bø er prosjektleder. 

Tekstallianse er en regional litteraturorganisasjon for det uavhengige feltet på Vestlandet. Organisasjonen har sitt utspring på Litteraturhuset i Bergen, og utvider nåsitt nedslagsfelt fra Vestland til Vestlandet, med etableringen av Tekstallianse Rogaland. Eirik Bø fra Pelikanen forlag vil være prosjektleder. I tillegg går Iselin Kleppestø Thorsen fra Hertervig Forlag og Bokhuset inn i Tekstallianses styre.

Bokhuset i Kirkegata 40 i Stavanger er allerede i ferd med å etablere seg som et selvstendig litteraturhus med egen scene, flere forlag og organisasjoner på huset og som samlingssted for Rogaland Forfatterlag. Allerede fredag starter det førte av tre litterære arrangementer som skal etablere Tekstallianse i siddisbyen. Det tilbys kurs i søknadsskrivining for skrivende og andre kulturinteresserte.

Dessuten skal det spørres: Finnes det en levende litterær offentlighet i Stavanger? Arrangementsserien avsluttes med opplesningskonsert emd forfatter Arild Rein og musiker Jan Christian Lauritzen.