Språkprisen til Reinertsen

Maria Berg Reinertsen (Foto: Fredrik Arff)

«Språkprisen» for fremragende bruk av norsk i sakprosa, blir i kveld tildelt journalist, samfunnsøkonom og sakprosaforfatter Maria Berg Reinertsen.

Språkprisen er på 100 000 kroner og blir delt ut av Språkrådet. Maria Berg Reinertsen (f.1980) får prisen for sine økonomijournalistiske tekster i Morgenbladet og for bøkene Henriette Schønberg Erken. En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken (2013) og Reisen til Bretton Woods. Begynnelsen på verden av i går (2017) – begge utgitt på Cappelen Damm.

Prisen deles ut på Litteraturhuset i Oslo, i kveld klokken 18.00. I tillegg til prisutdelingen og intervju med vinneren, byr Språkrådet på en panelsamtale om hvordan man kan skrive fengende og forståelig om fag. Panelet består av Marte Michelet, Iselin Theien, Espen Søbye og Sverre Tusvik.

Juryformannen om vinneren

Juryen for årets pris har bestått av Toril Opsahl, Merete Røsvik, Knut Hoem og Sverre Tusvik. Sistnevnte er juryleder, om prisvinneren sier han: – Å tilegne seg fagkunnskap er bare begynnelsen for en god formidler. Neste steg er å finne et språk som kommuniserer med mennesker som mangler forkunnskaper og ikke kjenner fagsjargongen. Maria Berg Reinertsen har vist seg som en framstående formidler på sitt fagfelt. Hun utmerker seg med kreative og lekne formidlingsgrep som fører oss tilbake i tid, både i innhold, stil og innramming. Samtidig trekker vinneren på underholdende og klargjørende vis linjer til vår egen tid – linjer som gjør det lettere å skjønne hvordan verden av i dag er et resultat av verden av i går. Forfatteren deler gjerne anekdoter og refleksjoner fra sin egen situasjon som skrivende, uten å ta oppmerksomheten bort fra emnet.

Juryen om «Henriette Schønberg Erken. En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken»

Her viser forfatteren nyansene i en kvinneskikkelse som har blitt assosiert med en tradisjonell husmorrolle, og gir på den måten et perspektiv på hvordan kvinnerollen har blitt diskutert, utfordret og utvidet i mange omganger gjennom vår nære historie. Om debatten den gang var forbausende moderne, eller om dagens debatt er forbausende gammeldags, blir stående som et åpent spørsmål.

Og om Reisen til Bretton Woods. Begynnelsen på verden av i går

Vinneren snakker med og om nasjonale og internasjonale strateger på et språk de fleste forstår. Hun drar veksler på bred lesning av alt fra økonomiske og historiske verk til Virginia Woolf og Donald Duck. Kunnskap om livet på luksusdamperen «Queen Mary» tas flittig i bruk til analogier. Analogiene gjør det lettere å leve seg inn i de politiske og økonomiske forhandlingene som gikk forut for etableringen av det vi i dag kjenner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Uhøytidelige karakteristikker av alle involverte og språklige nydannelser som «kjøttvektokratiet» gjør det underholdende å følge forfatterens ambisiøse utforsking av bakgrunnen for konfliktlinjene i økonomifaget.