Sønstebys pris til William Nygaard

Gunnar Sønstebys pris 2019 tildeles William Nygaard for sitt ytringsmot.

«William Nygaard er å anse som et viktig forbilde og en stor forkjemper for vårt demokratiske samfunns grunnleggende verdier. Og slik er han også en verdig mottager av prisen som bærer frihetskjemperen Gunnar Sønstebys navn», skriver minnefondet i en pressemelding torsdag.

Prisen overrekkes i Fanehallen på Akershus festning, fredag 11. januar klokken 13.00.

Prinsippfast holdning

«Ingen annen nordmann har i etterkrigstiden betalt en så høy pris for sitt ytringsmot. Skuddene som rammet William Nygaard var et angrep på våre grunnleggende samfunnsverdier. Attentatet var med andre ord et angrep på oss alle, men det var Nygaard personlig som ble rammet, og som måtte kjempe seg tilbake til livet», skriver minnefondet.

KJAKAN PÅ SYKKELEN: Prisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen med sykkelen» laget av Per Ung.

Det er 25 år siden Aschehougs forlagssjef William Nygaard ble utsatt for et livstruende attentat. Det på bakgrunn av utgivelsen av Salman Rushdies roman Sataniske vers. Sønstebys minnefond trekker frem Nygaards prinsippfaste holdning for ytringsfrihetens kår, som holdt på å koste ham livet i 1993.

«Til tross for de alvorlige skadene hans ytringsmot påførte ham, har han de siste 25 årene utrettelig stått på barrikadene for ytringsfrihetens kår. Etter et slikt livsdrama ville nok mange ha overlatt stafettpinnen til andre, men det gjorde ikke William Nygaard. Med stort engasjement har han isteden benyttet enhver anledning til å forsvare ytringens kår, og ved utallige anledninger har han engasjert seg i saker verden over hvor forfattere, forleggere og journalister har blitt straffeforfulgt for å ha brukt det frie ord.»

Det er på bakgrunn av dette Sønstebys minnefond mener William Nygaard er å anse som et viktig forbilde og «en stor forkjemper for vårt demokratiske samfunns grunnleggende verdier. Og slik er han også en verdig mottager av prisen som bærer frihetskjemperen Gunnar Sønstebys navn.»

Sønstebys pris 

For sin innsats under den andre verdenskrig ble Gunnar Sønsteby landets høyest dekorerte borger. Han viet store deler av livet sitt etter krigen til kampen for et levende demokrati og forståelsen av frihetens verdi. Ikke minst gjennom en aktiv tilstedeværelse i samfunnsdebatten, samt mer enn 1800 foredrag, minnet han oss alle på viktigheten av å engasjere seg til samfunnets beste. Hans store engasjement for medmennesker som hadde behov for hjelp, samt hans enestående vilje til aldri å gi opp kampen, lever videre som en inspirasjon til etterkrigstidens generasjoner.

For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige engasjement og budskap, ble et minnefond etablert i hans navn i 2013. Et av minnefondets oppgaver er å dele ut Gunnar Sønstebys Pris til:

«(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

Tidligere vinnere

Prisen ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I 2016 gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig, og i 2017 ble prisen tildelt Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner for sin innsats for Norge. I 2018 mottok Elizabeth Hoff prisen for sin innsats for den nødstilte befolkningen i Syria.

Det synlige beviset på prisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen med sykkelen» laget av Per Ung. Originalen står på Karl Johans gate i Oslo, på stedet hvor Gunnar Sønsteby befant seg da tyske soldater marsjerte forbi på ettermiddagen 9.april 1940.