Solide Gyldendal-tall

Bunnsolide tall fra Gyldendal og konsernsjef John Tørres Thuv (bildet) tross et turbulent bokår. En av fire bøker på bestselgerlistene er fra forlaget. 25 prosent av inntektene i konsernet er likevel digitale.

Klart man liker romaner, diktsamlinger og rettsdata fra Gyldendal, men som økonom er det ekstra kjekt å bla seg gjennom forlagets detaljerte årsrapport som ble framlagt i dag. Ikke bare er rapporten elegant utformet, med fin balanse mellom børs og katedral, tallene lyser – selv etter et vanskelig bokår.

Hele årsrapporten kan du lese her.

ØKT KONSERNOMSETNING

I et fallende bokmarked makter Gyldendal å øke konsernets inntekter med 92 millioner kroner til 2,15 milliarder. Driftsresultatet før avskrivninger ble på 166 millioner, en nedgang på 18 millioner fra året før. Nedgangen tilskrives satsingen på fagfornyelsen innenfor undervisning og nye digitale tjenester, som strømmetjenesten Fabel  i Lydbokforlaget.

Avskrivningene økte med 12 millioner kroner til 95 millioner, hovedsakelig som følge av fjorårets kjøp av 25 butikker fra Notabene. Årsmeldingen viser også til betydelige juridiske kostnader i forbindelse med rettssaken mot Konkurransetilsynet våren 2018.

Resultat før skatt ble med dette 59 millioner kroner, 32 millioner lavere enn året før. Gyldendal foreslår likevel å betale samme utbytte som i fjor, syv kroner per aksje – totalt 16 millioner kroner.

Forlaget vokser

Forlagsvirksomheten økte omsetningen med 15 millioner til 729 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 91 millioner, 11 millioner mindre enn i året før – noe som tilskrives kostnader i forbindelse med fagfornyelse innen Gyldendal Undervisning.

Av bøker og forfattere nevnes spesielt Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?», samt «Tante Ulrikkes vei» av Zeshan Shakar som ble den nest mestselgende boken i Norge i 2018 med over 100 000 i opplag.

Nevnes bør det også at forlaget nå har hele 900.000 digitale lisenser.

… og det gjør også ARK

ARK, nå med 144 butikker, maktet i fjor å øke omsetningen med 116 millioner kroner til 1,33 milliarder. Driftsresultatet (EBITDA) ble på 81 millioner, fem mill. bedre enn året før. Også ARK øker digitalt og har nå 1,2 millioner «ARK-venner» i kundekartoteket.

Nevnes bør det også at «ARK e-bok-appen» er Norges mest populære og raskest voksende lese-app.

Tilknyttede virksomheter

Gyldendal-konsernet har eierandeler i tilknyttede selskap. Lydbokforlaget – med strømmetjenesten Fabel, som Gyldendal eier sammen med Aschehoug er gjerne det selskapet som det nå knytter seg mest spenning til. Lydbokforlaget økte omsetningen med nesten 40 prosent til 69 millioner kroner. Men det koster å sikre høy vekstrate innen strømmetjeneste og lydbok; driftsunderskuddet ble på 11 millioner mot et nullresultat året tidligere.

Distribusjonsselskapet Forlagssentralen og De norske Bokklubbene er også selskap som eies sammen med Aschehoug. Forlagssentralen hadde inntekter på 175 millioner og et driftsresultat på 33 millioner, tilnærmet uforandret fra året før. Bokklubbene omsatte for 212 millioner, driftsresultatet (før avskrivninger) ble på 17 millioner.

Her blir det å nevne at Gyldendal og Aschehoug avsluttet to forhold i året som gikk: Gyldendal overtok Aschehougs eierandel i Kunnskapsforlaget, mens Aschehoug fikk overta Gyldendals eierpost i Bestselgerforlaget. Vederlagene i transaksjonene var av ubetydelig beløp.

ANDERS NERAAL