Søkerrekord til Fagbokforlagets lærebokstipend

– Vi er veldig fornøyd med at konkurransen slår an så bredt, sier forlaget. Fagbokforlagets lærebokstipend på 250 000 kroner deles ut til 9 nye lærebokprosjekter.

Fagbokforlaget melder om rekordmange søkere til lærebokstipendet, som deles ut til forfattere med spesielt gode ideer til nye lærebøker for høyere utdanning. Det er både etablerte forfattere og debutanter blant de utvalgte prosjektene, og det er stor bredde med hensyn til temaer: Blant vinnerne er lærebøker om e-sport, mediepåvirkning, EU, innholdsdesign, observasjon i klasserommet og velferdsstaten.

Stor bredde og høye søkertall

Det har vært et år preget av digital undervisning ved universiteter og høgskoler, men det er likevel mye som tyder på at det tradisjonelle lærebokformatet neppe er i ferd med å bli utdatert. Fagbokforlagets lærebokstipend, som deles ut to ganger i året, har aldri fått så mange søknader som denne våren.

– Vi er veldig fornøyd med at konkurransen slår an så bredt, sier Anne Ivarsen, administrasjonssjef i Fagbokforlaget akademisk og koordinator for lærebokstipendet. Hun legger til:

– Vi har fått søknader fra læresteder i så godt som hele landet, og det er en fin fordeling både når det gjelder fagfelt, alder og kjønn.

Vinn-vinn-situasjon

Forlegger Arno Vigmostad er imponert over idérikdommen.

– Vi hører stadig at det ikke er lett for akademikere å kunne prioritere å skrive lærebøker. Stipendet er Fagbokforlagets bidrag til å gi forfatterne mulighet til å kunne realisere bokdrømmen sin. Det gjør det mulig for dem å sette av tid, ofte i form av frikjøp fra undervisningsplikter, til å kunne fokusere på det å skrive akkurat den læreboka som trengs – i samarbeid med våre dyktige forlagsredaktører.

– Erfaringsmessig ser vi at stipendet fører til flere og bedre lærebøker, noe som kommer både forfatterne, studentene og forlaget til gode, slår Vigmostad fast.

Les mer om vinnerprosjektene her.