Bladkompani-sjefen slutter i VB

Bladkompani-sjef Wenche Haugsand har sagt opp i Vigmostad & Bjørke.

Wenche Haugsand har sagt opp sin stilling som sjef for VB-eide Bladkompaniet. Haugsand har også hatt stillingen som sjef for sakprosa  i Vigmostad & Bjørkes Oslo-avdeling. Oppsigelsen kommer brått, og Haugsand er allerede ute av huset. 

Wenche Haugsand var en av topplederne i Schibsted Forlag da det ble kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke sommeren 2015. Haugsand hadde ansvar for underholdningslitteraturen i Schibsted og var også konstituert forlagsdirektør, med ansvar for annen skjønnlitteratur og sakprosa den siste tiden i Schibsted. Årsaken til oppsigelsen skal være omstuktureringer i ledelsen av Bladkompaniet, der forlegger Arno Vigmostad nå går inn som forlagssjef.

Les også: V&B kjøper Schibsted Forlag

Vil ha en flatere organisasjon

DSC01045
Blir forlagssjef i Bladkompaniet: Arno Vigmostad

Forlegger Arno Vigmostad i Vigmostad & Bjørke bekrefter overfor BOK365 at det var ønsket om skape en flatere organisasjon som er bakgrunnen for endringene i Bladkompaniet.

– Jeg er forlegger og forlagssjef, og ønsker også å engasjere meg sterkere i Bladkompaniet. Det har vært for mange ledd mellom forlegger og leser, og når jeg nå går inn som forlagssjef, blir det i hvert fall ett ledd mindre. Wenche har gjort en flott jobb, men hun har konkludert med at det ikke var plass til henne i denne modellen.

Arno Vigmostad har sammen med kompanjong Arnstein Bjørke drevet Vigmostad og Bjørke siden 2003. De siste årenes oppkjøp av bokhandler, nettbokhandler og forlag har gjort dem til noen av de viktigste aktørene i bokbransjen. Vigmostad & Bjørke er i dag Norges fjerde største forlag etter Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug.

Arno Vigmostad har vært med på oppkjøp og sammenslåinger flere ganger tidligere. Han har lang erfaring  med omstruktureringer og lederbytter.

– Et lederbytte er aldri udramatisk, og når det først skjer, så bør det skje raskt, sier han, og poengterer at denne prosessen har vært ryddig, og at VB og Haugsand skilles som venner.

Gjenreiste Bladkompaniet

Da VB kjøpte Schibsted i sommer ble alle de Schibsted-ansatte med over, og Haugsand fikk ansvar for å den gjenreiste merkevaren Bladkompaniet, som skulle ta seg av underholdningslitteraturen i VB. I tillegg ønsket Haugsand å fortsette med sakprosa, og fikk ansvaret for sakprosa-avdelingen i VB-konsernets Oslo-kontor.

Vigmostad og Bjørke har en egen sakprosaavdeling i Bergen også, og nå blir, etter det BOK365 forstår, de to sakprosaavdelingene slått sammen til én.

Les også: Vekker liv i Bladkompaniet

Sluttavtale

Wenche Haugsand bekrefter at hun er kommet til enighet med VB om en sluttavtale som formelt trådte i kraft 31. desember. Hun vil nå avslutte enkelte prosjekter og fullføre noen avtaler før hun er ute av lokalene for godt.

– Hvorfor slutter du?

– Jeg slutter fordi Arno Vigmostad skal ta over mine arbeidsoppgaver. Han ønsker å være mer aktiv innenfor det redaksjonelle i Bladkompaniet. Jeg har jo også hatt ansvaret for sakprosaen, så vi har diskutert mange forskjellige varianter. Men når det ble som det ble, så var dette den beste måten å gjøre det på, sier Wenche Haugsand. Også hun poengterer at de skilles som venner.

– Andre tidligere Schibsted-ansatte har også sluttet etter fusjonen med VB. Ble overgangen brutal?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men det er jo mange endringer. Vigmostad og Bjørke driver forlag på en annen måte enn det vi gjorde i Schibsted. Det er forskjellige måter å jobbe på.

Naturlig 

Informasjonssjef Anne Iversen i Vigmostad og Bjørke bekrefter at Haugsand har sagt opp jobben og slutter i forlaget. Hun sier til BOK365 at i en slik fusjonsprosess som de er i nå, så er det naturlig at det skjer ting underveis.

Før jul sa også redaktør for generell sakprosa, Stian Hjelvin Andersen, også han tidligere Schibsted-ansatt, opp sin stilling i Vigmostad & Bjørke. Hjelvin Andersen slutter i forlaget etter endt oppsigelsestid ved utgangen av februar.