20 land: Slik står det til i bok-Europa

Viruset er ikke like synlig på topplistene. (foto: iStock)

CORONA-EFFEKTEN: Tilstanden i de ulike europeiske bokmarkedene varierer fra dramatisk til katastrofalt.

Det er dramatiske tider for nærings- og kulturliv verden over. Bokbransjen i de europeiske landene er intet unntak. Tidligere denne uka gikk det er brev fra Den europeiske forleggerforeningen til kulturministrene i alle EU/EØS-landene – Abid Raja inkludert. Budskapet var krystallklart: Situasjonen er dramatisk, dette går utover alle ledd og får store ringvirkninger i samfunnet. Man stresser viktigheten at bokbransjen raskt må kunne komme seg opp fra knestående når krisen avtar. Verktøykassen kan inneholde fullfinansiering av Creative Europe-programmet, finansielle garantier og støtteordninger til alle ledd i verdikjeden, økte offentlige investeringer – blant annet ved større bibliotekinnkjøp.

Hvordan står det så til i de forskjellige EU-landene? Her er et utdrag av tilstandsrapportene Den europeiske forleggerforeningen har innhentet (enkelte steder er dato for info angitt i parentes):

BELGIA: Franskspråklige forlag estimerer et omsetningsfall på 20 prosent. Men det finnes spektakulære unntak: Librel, online-portalen for det franskspråklige bokhandlene, øker 230 prosent. Albert Camus’ Le Peste er bestselgeren. Også e-bøker for barn 8-12 år peker seg ut på pluss-siden. Estimater fra Flandern indikerer et omsetningsfall for bokbransjen totalt på mellom 85 og 130 mill Euro ved måndsskiftet.

ESTLAND: En større bokhandelkjede har allerede stengt dørene. Omsetningsfallet er estimert til 40 prosent. Salget av e-bøker har økt, men dette får liten betydning ettersom det digitale utgjør kun 2 prosent av totalomsetningen.

FRANKRIKE: Bokhandelsalget falt mer enn 50 prosent allerede første uka etter nedstengningen (16. – 22. mars). Ebok-salget ble tidoblet den første weekenden, men dette er fra et lavt nivå – og veier på ingen måte opp for det fysiske salget. Allerede denne første uka ble over 5236 nye titler og nye versjoner utsatt. Gratis-nedlastinger år til himmels, sterk økning også for e-utlån. Storforlaget Gallimard melder at de i øyeblikket ligger 90 prosent under vanlig omsetning, og estimerer foreløpig en nedgang på 20-25 prosent for 2020 totalt.

HELLAS: Estimerer et fall i totalomsetningen på 40 prosent (7.4.) E-handel øker 40-50 prosent, men dette utgjør lite etter som sistnevnte utgjør under 1 prosent av totalen.

IRLAND: Bokhandler er stengt og alle nye utgivelser er satt på hold. Noen få titler blir lansert som e-bøker.

ISLAND: Flere islandske forlag har redusert virksomheten, lener seg på det statlige krisetilskuddet og permitterer. Så langt (6.4) berører dette 80 ansatte, og rundt 35 heltidsstillinger midlertidig kuttet. Dramatisk omsetningsnedgang, uten at det er flagget noen tall.

ITALIA: Italienerne har lenge hatt mye annet å tenke på enn bøker. Allerede de siste fire ukene før man begynte å stenge bokhandler onsdag 11. mars hadde man tapt cirka 20 mill. Euro. Deretter har tapt omsetning vært estimert til 20 mill. Euro per uke. Ved månedsskiftet hadde forlagene redusert utgivelsesprogrammet sitt med 23 200 utgivelser – rundt en tredel av det årlige «normalprogrammet». Dette utgjør omtrent 48,9 mill. færre trykte eksemplarer, hvilket er ned 45 prosent fra i fjor. 3100 titler planlagt for oversetting blir ikke oversatt. 92 prosent av forlagene beskriver krisen som betydelig eller dramatisk for deres selskaper.

LATVIA: En av de mindre bokhandlerkjedene har stengt alle filialer, bortsett fra «flaggskip-butikken». Øvrige bokhandler melder om 50-70 prosent redusert salg fra fysiske butikker. Nettsalget øker markant, men veier på ingen måte opp for nedgangen i papirboksalget. Antall nye titler i mars 2020 var 60 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor.

LITAUEN: Forlagene setter aktiviteter på hold eller reduserer produksjonen av bøker i april og mai. Trykkeriene melder allerede om over 30 prosent nedgang.

POLEN: Prognosene ser alt annet enn gode ut. De dystreste spådommene går ut på at fire av ti bokhandler ikke vil klare å reise seg igjen etter corona-pandemien. 100 bokhandler er spurt om hva som vil skje hvis dette varer til midten av april: 40 prosent svarte at de sto i fare for å gå konkurs, 49 prosent svarte at de kanskje kunne komme til å gå konkurs, mens kun 9,8 prosent svarte at de ikke befant seg i faresonen.

PORTUGAL: I Uke 12 var omsetningen ned 78 prosent, i uke 13 var det en forventet salgsnedgang på 85 prosent. Uavhengige bokhandler så omsetningstap på over 90 prosent. E-boksalget steg bratt prosentuelt, men fra en nesten ikke-eksisterende omsetning og opp til et ubetydelig nivå.

ROMANIA: Praktisk talt alle bokhandler er stengt. Bokhandelomsetningen falt 85 prosent første uke med «lockdown» (16. – 23. mars). Nettsalget øker betydelig, men utgjør likevel ikke mer enn 15 prosent av totalmarkedet. Trass i svært tøffe tider, er det ikke gitt noen statlige økonomiske redningsbøyer trass i gjentatte forespørsler fra forleggerhold.

SLOVENIA: Bokomsetningen ned 90 prosent de første tre ukene av krisen, bransjen frykter et fall på 30-45 prosent på årsbasis. Alle landets 150 fysiske bokhandler er stengt. Rundt 600 heltidsansatte forlags- og bokhandelansatte sitter hjemme med «vente-status».

SPANIA: Estimerer nå (per 6.4.) at man vil tape rundt 811 mill. Euro totalt i 202o – hvilket er rundt en tredel av en normal årsomsetning i den spanske bokbransjen. Piratvirksomhet er tredoblet.

SVERIGE: Omsetningen i fysisk bokhandel falt med over 30 prosent de siste to ukene av mars. Første uke i april var fallet på 42 prosent. Nettsalget økte 6 prosent, og det svenske markedet er dessuten svært tungt på strømmesiden. Totalomsetningen den første april-uka var derfor ned «bare» 11 prosent.

TSJEKKIA: Uten statlig støtte, regner over halvparten av bokhandlene at de må stenge. (7.4)

TYSKLAND: Forlagene opplever et omsetningsfall på 80 prosent siden midten av mars. Også tyske bokhandlere opplever betydelig omsetningssvikt, selv om e-handelen demper fallet noe. Månedlige tap i tysk bokbransje er anslått til 500 mill. Euro slik det nå ser ut.

UNGARN: Fysisk bokhandel er stengt siden siste uke i mars, online-omsetningen øker noe. Estimert reduksjon i totalomsetningen på 70 prosent.

ØSTERRIKE: Den totale bokomsetningen er ned 41 prosent. Bak dette tallet skjuler det se en nedgang på 74 prosent i fysisk bokhandel, mens e-handelen har økt 11 prosent. Amazon har frosset alle bestillinger, noe som har ført til at flere utgivelser er blitt utsatt. (6.4)

 

(Foto/illustrasjon: Maksim Tkachenko/iStock)