Skildrer søskensjalusi: – Vokste opp som enebarn

Marie Aubert (Foto: David B. Torch)

Forfatter Marie Aubert skriver ofte om tabubelagte tema, som vanskelige familieforhold og sjalusi. I sin nye roman skildrer hun forholdet mellom søskenparet Hanne og Bård.

Den nyeste romanen til Marie Aubert, Jeg er egentlig ikke sånn, handler i stor grad om søskensjalusien mellom de to jevnaldrende søsknene Bård og Hanne.

Hele familien skal samles under konfirmasjonshelgen til Linnea, Bårds eldste barn. Alle har store forventninger både til hvordan helgen skal bli. Fortellingen sentrerer rundt Linnea, Bård, Hanne og bestefar Nils når de fire konfronteres – på hver sin måte – med sprekkene i bildet de har av seg selv.

– Alle personene i boka er på en måte på et sted i livet hvor de ikke kjenner igjen seg selv lenger. De har gått rundt med et selvbilde som ikke lenger er gyldig. Det kan oppstå en krasj når du innser at verden ser på deg på en annen måte, eller du ser på deg selv på en annen måte enn det du har bygd identiteten din på, forteller Aubert.

Dette er forfatterens tredje bok. Romanen har solgt bra, både i og utenfor Norge. Debuten, novellesamlingen Kan jeg bli med deg hjem, og romanen Voksne mennesker har et samlet opplag på nærmere 50.000 eksemplarer.

Skildrer vanskelige familieforhold

I begge romanene sine er det vanskelige familieforhold, søskensjalusi og forventninger, Aubert skriver om. Jeg er egentlig ikke sånn springer ut fra en idé om et voksent søskenpar og deres forhold til faren.

– Jeg har alltid vært litt nysgjerrig på søskenrelasjoner blant jevnaldrende søsken. Der er så mange lag i det. Det er noe som sitter dypt hos folk. Det er kanskje fordi jeg har vokst opp som enebarn og ikke fikk søsken før jeg var 19 år.

Hun understreker at hun har et godt forhold til sin egen familie.

– Du bruker alltid noe av deg selv, men jeg kan ikke gå inn på samme måte i mine nærmeste relasjoner. Jeg har et ansvar for ikke å utlevere mine nærmeste. Jeg interesserer meg for hvordan folk påvirker hverandre, og hvordan man reagerer på hverandre. Jeg syns det er spennende å skrive om situasjoner hvor ting kommer til overflaten fordi man er presset sammen på kort tid, og hvor alle har forventninger til hvordan situasjonen skal utspiller seg, forklarer hun.

I sin siste roman skriver Aubert fra fire forskjellige synspunkter hvor alle sliter med sitt.

– Det er vanskelig å se noe fra noen andres ståsted. Det jeg syns har vært interessant med å skrive om flere personer, er akkurat hvor forskjellig de ser verden og familien sin, forteller Aubert.

Debuterte sent

Selv om Aubert alltid har hatt lyst til å bli forfatter, gikk det hele 37 år før første bok ble gitt ut. Novellesamlingen Kan jeg bli med deg hjem kom ut i 2016.

– Det tok nok litt tid å stole på det jeg skrev og gi seg selv et dytt i ryggen slik at du satte deg ned for å gjøre ferdig ting. Det er veldig lett å begynne, men det er også veldig lett å spore av, forklarer Aubert.

Forfatteren gikk på skrivekunstakademiet i Bergen i starten av 20-årene. Hun forklarer at mange tilbakemeldinger og synspunkter gjorde henne usikker.

– Det tok nok litt tid å stole på det jeg skrev og gi seg selv et dytt i ryggen slik at du satte deg ned for å gjøre ferdig ting. Det er veldig lett å begynne, men det er også veldig lett å spore av, forklarer Aubert.

En ny hverdag

Fra tidligere har Aubert både utdanning og erfaring innenfor journalistikk. Forfatteren har også en bachelorgrad i litteraturvitenskap. Hun har nå gått fra å være informasjonsrådgiver i Kagge Forlag til å bli forfatter på fulltid.

– Jeg syns det har vært både veldig spennende og krevende. Den største utfordringen er nok at man må sette i gang ting på egen hånd. Det er en ny situasjon som har gitt meg muligheten til å starte egne prosjekter, sier forfatteren.

Hun har blant annet startet opp en litteraturpodkast sammen med Olaug Nilssen og vært på turné med den kulturelle skolesekken.