Skål for Hieronymus!

Oversettere over hele verden feirer dagen og hyller St. Hieronymus.

 

På engelsk heter han St. Jerome, men vi har oversatt navnet hans til St. Hieronymus. Selv oversatte han Bibelen, og er bibliotekarenes og oversetternes skytshelgen.  

 

 

Vi vet ikke helt når han ble født, men vi vet når han døde. Nemlig 30. september 420. Eller var det 419? I alle fall feires dagen i dag av oversettere over hele verden som Oversetternes dag. Men hvorfor akkurat på Hieronymus’ dødsdag?

Jo, fordi han er oversetternes helgen. Oversettelsens far. Og grunnen er at han oversatte Bibelen til latin, til den såkalte «Vulgata».

Eller for å være helt presis. Han oversatte den ikke, det var mer at han reviderte tekstene som fantes på latin opp mot de hebraiske og greske grunntekstene. Men han er altså mannen bak det oversatte standardverket som er bibelen på latin, og som stadig brukes.

 

 

standard_Domenico_Ghirlandaio_-_St_Jerome_in_his_study
Domenico Ghirlandaio: St. Hieronymus i arbeidsværelset

Oversettelse og kommentarer

Men hvorfor ble det akkurat han som gjorde det?

Jo, i årene 382 til 384 virket Hieronymus som seketær for pave Damasus I i Roma. Paven ga ham jobben med å lage en latinsk standardutgave av Bibelen. Hieronymus begynte med evangeliene og Salmenes bok. Han skrev også flere innflytelsesrike kommentarer til enkeltbøkene og den om Matteusevangeliet ble et standardverk.

I 390 gikk han løs på Det gamle testamentet, som han fullførte i 405.

Deretter skrev han en rekke kommentarer til de hellige skriftene, ofte med forklaringer til de oversettingsvalgene han hadde tatt.

 

 

Temmet en løve

I kunsten fremstilles han gjerne sammen med en løve, for etter at han skal ha lindret smerten til en brølende løve ved å trekke en torn ut av poten på løven, fulgte den ham som et kjæledyr. Han fremstilles også ofte ved skrivebordet, iferd med å gjennomføre sine oversettelser.

 

Hieronymus fra Stridon

Vi vet altså ikke nøyaktig når han ble født. Noen kilder skriver 347, noen skriver 342 og noen sågar 331. Men han kaltes Hieronymus fra Stridon, en by som antagelig lå i det som i dag er Kroatia. Selv skrev han at fødebyens hans ble ødelagt av goterne. Han levde et omflakkende liv, bodde i flere av datidens viktige byer og hadde også en askeserunde i ørkenen.

Han ble en elsket helgen, og bibeloversettelsen hans lever altså fremdeles.

Og om vi ikke kjenner fødselsdatoen nøyaktig, så vet vi at han døde som en gammel mann 30. september 430, i Betlehem.

Han ble først bisatt i Fødselskirken i Betlehem, nær det tradisjonelle stedet for Kristi fødsel. Men på slutten av 1200-tallet ble levningene hans overført til Roma, hvor de hviler i kirken Santa Maria Maggiore.

Og i dag, på dødsdatoen 30. september, feires han altså av oversettere verden over.