September-salget opp en etasje

Gutta i trehuset og den oversatte skjønnlitteraturen for barn bidro sterkt til å løfte bokomsetningen i september.

Anført av blant annet oversatt skjønnlitteratur for barn, ble september-omsetningen over 5 prosent høyere enn i fjor.

Hele 5,3 prosent bedre var allmennboksalget (bokgruppene 3-5 og 9) i september i år sammenlignet med samme måned i fjor. Vi snakker her om bokomsetning fra distributører og ut til butikk, og ikke salg over disk.

Ser vi på enkeltkategoriene, er det den oversatte skjønnlitteraturen for barn som gjør det sterkest i september – med en økning fra i underkant av 8 mill. kr i fjor til nærmere 11 mill. kr i år, en økning på hele 39 prosent.

 

Interpress preger tallene

Ser vi på allmenboksalget ligger dette så langt i år 3,2 prosent bak den akkumulerte fjorårsomsetningen. Det er en bedring fra minus 4,8 prosent ved utgangen av august.

En ikke ubetydelig del av dette fallet besørges som tidligere nevnt av fallet i billigbokomsetningen – grunnet store returer etter at Interpress sluttet med bokdistribusjon (blant annet til Narvesen) tidligere i år. Billigbokomsetningen (i hovedsak pocketbøker) er ned med 13 prosent ut fra distributør, hvilket gir en omsetningsreduksjon på over 23 mill. kr. Dette tilsvarer omtrent fallet i allmennbokomsetningen så langt i pr.

 

Øker mest hittil i år:

Oversatt sakprosa for barn: + 18,1 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for barn: + 11,4 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: + 7,1 prosent

 

Størst nedgang:

Norsk skjønnlitteratur for voksne: – 25,0 prosent

Norsk sakprosa for barn: – 15,9 prosent

Oversatt sakprosa for voksne: – 1,1 prosent

 

Utarbeidet på grunnlag av Forleggerforeningen salgsstatistikk, som måler salg fra de store distributørene (tall Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Lydbokforlaget og Cappelen Damm) og ut til butikk og nettbutikk, og ikke salg over disk.
(Illustrasjon: Terry Denton / Gutta i trehuset / Fontini)