Sandmo går til Nasjonalbiblioteket

Erling Sandmo (Foto: Nasjonalbiblioteket)

Erling Sandmo går over i fast stilling som leder for Nasjonalbibliotekets kartsenter, som åpnet høsten 2019.

– Nasjonalbibliotekets samling av kart er himmelen for den som er opptatt av historier om verden. Og hvem er ikke det, sier Erling Sandmo, og legger til:

– Senteret gir unike muligheter for forskning og formidling, og jeg skal få jobbe der sammen med landets flinkeste eksperter – for en institusjon med en klar retning, et tydelig samfunnsengasjement, og med en sjenerøs forståelse for at Norge er et land fylt av folk med egne og spesielle interesser. Jeg tror vi kan gjøre Kartsenteret til et nasjonalt og et internasjonalt møtested for nysgjerrige, kunnskapstørste mennesker av alle slag.

Sandmo fratrer nå sitt mangeårige professorat ved Universitetet i Oslo. Som leder for Nasjonalbibliotekets kartsenter skal han blant annet lede formidlingsarbeidet rundt verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene.

Sandmo har ved siden av å være professor i historie, også vært forfatter og kritiker. Han har siden 2016 vært tilknyttet Nasjonalbiblioteket som forsker, og siden 2017 som leder for Kartsenteret.

Stolt og glad over ansettelsen

– Erling Sandmo har gjort en formidabel jobb med å lede Kartsenteret i oppbyggingsfasen, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Jeg er stolt og glad over at han, som en av våre fremste historikere, nå har valgt å ta skrittet fullt ut og gå over til Nasjonalbiblioteket, slik at vi fortsatt kan dra nytte av hans unike kunnskap, nettverk og formidlingsevne i årene framover.

Nasjonalbibliotekets kartsenter rommer 150 000 kart. Kartsenteret lar publikum oppleve disse kartene gjennom utstillinger, arrangementer og publikasjoner. I tillegg til å henvende seg til et allment publikum skal senteret være et samlingspunkt for et internasjonalt forskningsmiljø og en aktiv historieformidler for skolen.