– Salgskanalene skal være åpne

Adm. direktør Kristenn Einarsson (foto: Vebjørn Rogne)

Eierforlagene skal under lupen når Forleggerforeningens eierskapsundersøkelse får sitt comeback.

– Vårt grunnleggende ståsted er at salgskanalene skal være åpne, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, i en kommentar til debatten rundt skjev eksponering i bokklubber, handel og strømmetjenester.

Klassekampen har saumfart bokhandlere og nettbokhandlere for å se om storforlagene misbruker eierskapene i sine bokhandelkjeder ved å eksponere en overvekt av forlagets egne bøker. Avisen «frikjenner» i stor grad de fysiske bokhandlene, hvor storforlagene lander nær sine generelle markedsandeler. Det samme gjelder Tanums nettbokhandel.

Skjevt i Ark?

Verre står det ifølge Klassekampen til i kollega Arks nettbokhandel. Nesten halvparten av barne- og ungdomsbøkene som løftes fram som nye og populære på Ark.no, kommer fra eierforlaget Gyldendal. Det er betydelig over forlagets markedsandel på 25 prosent av barne- og ungdomsbokomsetningen, ifølge bransjestatistikken for i fjor.

Linda Frid Andresen, administrerende direktør i Ark, tilbakeviser dette. Hun skriver i en e-post til Klassekampen at opplistingene under «nytt og populært» er fullstendig algoritmestyrte og dermed helautomatiserte.

– I proteksjonistisk retning

Nettbokhandelen får også kritikk for sin fronting av Gyldendals feelgood-serie Lesetid. Spartacus’ forlagssjef Per Thomas Nordanger mener dette er nok et eksempel på at flere aktører i bokbransjen har gått i en mer proteksjonistisk retning.

Øystein Foros, økonomiprofessor ved Norges Handelshøgskole, mener ifølge Klassekampen at det er tankevekkende at det i løpet av den siste tida har dukket opp flere spor av eierforlagene i salgsleddene enn tidligere.

Ny runde undersøkelser

Hvorvidt de store forlagene misbruker sin eiermakt finnes det ingen ferskere dokumentasjon rundt. Frem til 2014/2015 ble det gjennomført større undersøkelser i regi av Forleggerforeningen, hvor forlagene måtte rapportere sine markedsandeler i egen bokhandelkjede opp mot deres generelle markedsandel i handelen. Det ble gjennomført tre målinger i løpet av en fem-seksårsperiode.

Nå flagger man en ny runde, for å se hvordan 2017 ser ut på denne fronten.

– Skjer dette etter påtrykk fra medlemsforlagene?

– Nei, dette har ikke vært tema i styremøtene våre, men hva medlemmene snakker om seg imellom har jeg selvsagt ikke full oversikt over, sier Kristenn Einarsson til BOK365.

– Ingen signifikante avvik

Han understreker at ingen av de tidligere undersøkelsene indikerer misbruk av eiermakten:

– Ingen av disse viste signifikante avvik, sier Einarsson. – Det kan selvsagt være svingninger tidvis innenfor enkelte bokgrupper, det er naturlig. Men vi måler totalen, det er den som er viktig. Hvis man «overscorer» på enkelte bokgrupper i egen bokhandlerkjede, men likevel ender OK totalt, betyr det at forlaget ligger under markedsandelen sin på andre områder. Dette er også delvis svakheten ved Klassekampens tilnærming i dag. Man kan alltid finne enkeltområder hvor det tidvis sitter skjevt, men det blir kritikkverdig først når dette også gjenspeiler seg i totaltallene.

– Kan ikke regulere klubbene

Bokklubbene generelt, og Cappelen Damms Bestselgerklubben spesielt, har igjen havnet i søkelyset. Det har vært vel kjent gjennom en årrekke at de ulike klubbene opererer med forskjellig tilnærming her – fra å være helt åpne til å være nærmest hermetisk lukket for andre utgivere enn eierforlaget.

– Prinsipielt mener jeg at alle salgskanaler bør være åpne, men i og med at bokklubbene ikke er medlemmer av Bokhandlerforeningen står de fritt til å velge sin strategi. Vi har ikke noen muligheter til å regulere dette. Da hadde vi fått konkurransemyndighetene på nakken, sier Kristenn Einarsson.

Strevsom strømming

For strømmetjenester, som Storytel og Fabel, forholder det seg imidlertid annerledes. Disse omfattes av bokavtalen, som fastslår at forhandlere og leverandører ikke kan diskriminere på bakgrunn av eierskap.

Kristenn Einarsson medgir at Forleggerforeningen har en vei å gå på dette punktet:

– Til nå har strømmingen blitt registrert i bransjestatistikken på samme post som nedlastbare filer. Det er åpenbart at disse to må skilles. Dette jobber vi med i statistikkutvalget vårt. Kanskje vi ikke får til dette for 2018-tallene, men i hvert fall fra neste år.

– Hvor mye kan et eierforlag «overscore» i egen bokhandelkjede før det kan anses som kritikkverdig?

– Det er et godt spørsmål, sier Einarsson. – Her vil jeg tro både størrelsen på avviket og over hvor lang tid dette eventuelt foregår spiller inn.