Rekordmange bruker bibliotekene

Trine Skei Grande og Aslak Sira Myhre (Foto: Rami Tayeh/Nasjonalbiblioteket)

Nordmenn bruker folkebibliotekene mer enn noen gang.

– Aldri har flere nordmenn brukt bibliotekene, og aldri har andelen av befolkningen som bruker bibliotekene vært høyere. Dette er et direkte resultat av den nasjonale bibliotekstrategien, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Etter fire år med en nasjonal bibliotekstrategi viser evalueringen at nordmenn bruker folkebibliotekene mer enn noen gang. I en befolkningsundersøkelse svarer 54 prosent at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. Det har aldri vært målt høyere tall enn dette.

Tallene innebærer en markant økning fra da bibliotekstrategien startet opp i 2015, hvor prosentandelen var 40.

Større publikum på arrangementer

– Denne undersøkelsen viser at bibliotekstrategien har fungert etter intensjonene og at bibliotekene er blitt de møteplassene vi ønsket at de skulle bli. Nå starter vi arbeidet med å legge en ny bibliotekstrategi, som skal gjelde fra 2020, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Undersøkelsen viser at lån av og å få søkehjelp fra personalet fortsatt er det flest svarer at de gjør på biblioteket. Andelen av bibliotekbrukere som har benyttet biblioteket til lekselesing, studier eller gruppearbeid har økt fra 19  til 27 prosent i strategiperioden.

Det har i tillegg vært en sterk vekst i antall bibliotekbrukere som svarer at de ved deres siste besøk på biblioteket deltok på møter, forestillinger, kurs, debatter og lignende. Faktisk svarer en tredjedel av befolkningen at de har deltatt på et arrangement i regi av biblioteket. Andelen bibliotekbrukere som svarer dette har gått opp fra 23 prosent i 2015 til 35 prosent i 2018.

Ruster biblioteket for fremtiden

Nasjonal bibliotekstrategi (2015–2018) ble innført for å utvikle bibliotekene som møteplasser og læringsarenaer og slik ruste dem for framtida. I strategiperioden har regjeringen bevilget mer enn 80 millioner kroner for å øke antall arrangementer og aktiviteter i biliotekene. Nasjonalbiblioteket har hatt ansvaret for fordelingen av utviklingsmidlene og har samtidig utviklet en felles infrastruktur som har frigjort ressurser for bibliotekene lokalt.

I 2018 ble det gjennomført en befolkningsundersøkelse med et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer. Undersøkelsen er gjennomført på telefon av Norstat. I 2015 gjennomførte SSB en tilsvarende undersøkelse med et utvalg på 2000 personer. De to undersøkelsene er gjennomført på samme måte og har sammenlignbare resultater, slik at man kan måle utvikling over tid. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med evalueringen av Nasjonal bibliotekstrategi (2015–2018).