Rapport fra rottereiret

TIL FRANKFURT: Årets roman er fornøyelig, men kanskje ikke romanen du starter lesing av Thure Erik Lunds forfatterskap med. Foto: Asscehoug

Underholdene, men ikke hans vanlige nivå. Det er ikke her du starter lesingen av Thure Erik Lunds forfatterskap.

Tomas Olsen Myrbråten tar over også denne fortellingen og er alltid like fornøyelig interessant. Kanskje han også redder romanen. Kanskje er det han som fører ordet hele tiden. Romanen er en luring som leker med kvantefysikk, som alltid har skapt hodebry for fagfolk og filosofer, og den fører i romanen til idéen om forskjellige tilstedeværelser på forskjellige steder og i forskjellige århundrer.

Tomas Olsen Myrbråten er hovedpersonen fra de fire bøkene i Grøftetildragelsesmysteriet-familien, er en av de mest originale svartsynerne


Thure Erik Lund:
Frankfurt
Skjønnlitteratur
Aschehoug
108 sider

samtidslitteraturen har, han den vrangvillige intellektuelle som når vi møter ham i første bok forsøker å få ferdig en rapport om Tingenes Tilstand til Kultrurdepartementet.

Bil og prosa

I Frankfurt kommer Myrbråten inn som han som ser verdien i gamle bøker som befinner seg hos vennen Walter, som trenger å få finansiert noen oppfinnelser. Tomas og Walter legger avgårde, slik jeg-personen i første del av boka kjører til bokmessen i Frankfurt i en nær femti år gammel Citroën DS.

Formålet er å

… nok en gang kjenne hvordan skrivingen og bilkjøringen gjensidig strukturerer hverandre. Alle de småveier jeg kjørte feil, kan i ettertid sees som setninger jeg strøyk, men hvor de allikevel viste seg å være fruktbare, for de førte til at jeg så det samme landskapet på en ny måte, på samme måte som man kan forandre en setnings mening ved å bytte på setningsleddene …

Kanskje byr Lund på en av sine (mange) poetikker her, hvordan han skal leses og forstås, for det finnes mange måter å lese Thure Erik Lund på. Han er rivende original, dialektal, særmerkt og bergskurende i språket noen ganger, det bobler av påfunn og bisarre figurer og hendelser. Ofte stiller han sine figurer opp foran problemstillinger med en dagsolstadsk oppgitthet, og det er en slags uvillighet over personen som skal til bokmessen i Frankfurt. Slike rapporter er en egen sjanger, redegjørelser for både stipender og reiseaktivitet, og er ikke sjelden forfatteres mellombøker.

Bløffmakerbransjen

Som høstens tittel indikerer, er det bokbransjen, bløffmakermulighetene en slik messe gir og ikke minst vår åndelige føde som skal avsløres. Lund er en mann av stor konsentrasjon som krever sin leser, som også Fosse gjør på langsetningsnivå, men likevel på en annen måte, denne høsten. Det er et driv i Thure Erik Lunds romaner, også i denne kortromanen, som er umiskjennelig ham.

I siste delen av boka er Tomas og Walters reise mot Østerrike mettet med mening og ikke minst metaforer. Bokverkene de har med blir dem til byrde, Walter og Tomas dras noen århundrer tilbake og inn i et åk med forestillinger om slavearbeid, sølvpenger og annet. Da vi ble kjent med Walter, hadde han det med å snakke om kvantene og muligheten for å være tilstede i flere virkeligheter samtidig.

Kommer sterkere tilbake

Romanen pirker også i fake news-problematikken og Lund har på sin forunderlige, krokete måte alltid truffet tidens (eller fremtidens) ånd, noe som er temmelig avgjørende i satirisk skriving. I Frankfurt blir det to ikke altfor betydelige historier som får løpe ved siden av hverandre, ved siden av egenintroduksjoner fra den kontante, østnorske prosaen og snapshots fra den kulturelle orrfuglleiken.

VIDAR KVALSHAUG